Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Maksuttomat kesätreenit

Maksuttomat kesätreenit

26.6.2020

Ter­ve­tu­loa mukaan HGCC ry:n jäsen­mak­suun sisäl­ty­viin ryh­mä­har­joi­tuk­siin, jot­ka pide­tään har­joi­tusa­lu­eel­la.
Har­joi­tuk­siin ilmoit­tau­du­taan Nex­Gol­fin kil­pai­lut-osios­sa vii­meis­tään tree­ne­jä edel­tä­vä­nä ilta­na.

Harjoitusryhmät

Senio­rei­den ryh­mä / Son­ja Kal­lio
Ke klo 16.00–17.30

Nais­ten ryh­mä / Son­ja Kal­lio
Ke klo 17.30–19.00

Mies­ten ryh­mä / Lar­ri Ver­mo­la
Ke klo 18.30–20.00

Suo­sit­te­lem­me tätä ryh­mää lajia hil­jat­tain aloit­ta­neil­le pelaa­jil­le!
Start­ti­ryh­mä / Lar­ri Ver­mo­la
Joko maa­nan­tai­sin tai kes­ki­viik­koi­sin.
Tar­kis­ta tree­ni­ka­len­te­ris­ta tark­ka ajan­koh­ta
ja ilmoit­tau­du Nex­Gol­fin

Ryh­mä­ja­ko on suun­taa-anta­va eli kaik­ki jäse­nem­me voi­vat vapaas­ti ilmoit­tau­tua halua­man­sa ryh­män har­joi­tuk­siin.

Kesäi­sin ter­vei­sin,
Har­jat­tu­lan val­men­ta­jat