Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Lasten suositut golfleirit 2020

Lasten suositut golfleirit 2020

12.3.2020

Van­hem­mat ja iso­van­hem­mat huomio!

Onko lap­sel­le tai las­ten­lap­sel­le mie­tit­ty ohjel­maa kou­lu­jen päät­ty­mi­sen jäl­kei­sil­le vii­koil­le. Eipä hätää, jos ei ole — suo­si­tut Las­ten golf- ja llii­kun­ta­lei­rit jär­jes­te­tään jäl­leen Har­jat­tu­las­sa kesä­kuus­sa 2020.

Lei­ri 1 (viik­ko 23) maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin 1.–5. kesä­kuu­ta 2020
Lei­ri 2 (viik­ko 24) maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin 8.–12.kesäkuuta 2020

Lei­rit sopi­vat niin lajis­ta kiin­nos­tu­neil­le kuin lajin jo aloit­ta­neil­le 6–13 ‑vuo­tiail­le lap­sil­le ja var­hais­nuo­ril­le. Lei­rien ohjaa­ji­na toi­mi­vat Har­jat­tu­lan golf­pet­ta­jat Son­ja Kal­lio ja Lar­ri Ver­mo­la. Lei­ri­päi­vät alka­vat klo 9.00 ja päät­ty­vät klo 15.30. Varus­teik­si tar­vi­taan sään mukai­set ulkoi­lu­va­rus­teet, lip­pa­lak­ki ja juo­ma­pul­lo. Muut tar­vit­ta­vat väli­neet saa lai­nak­si lei­rin ajak­si. Myös omia väli­nei­tä voi käyt­tää. Lei­rin päät­teek­si on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa Green Card.

Lei­rin hin­ta 185 €/hlö
sis. lei­ri­pai­dan, ohjel­man, väli­neet, lou­naan, väli­pa­lan ja vakuu­tuk­set. Muis­ta ilmoit­taa myös pai­dan koko.
Paik­ko­ja on rajoitetusti,älä siis mie­ti lii­an pitkään.

Ter­ve­tu­loa mukaan haus­kaan joukkoon!

Ilmoit­tau­tu­mi­set ja tie­dus­te­lut:
Juha Lauk­ka­nen, HGCC ry:n toiminnanjohtaja
puh. 040 754 5106
tai juha.laukkanen@harjattula.fi