Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

KM Reikäpelikarsinta su 24.5.2020

KM Reikäpelikarsinta su 24.5.2020

12.5.2020

2020 ylei­nen Klu­bi Mes­ta­ruus Rei­kä­pe­lin kar­sin­ta­kil­pai­lu pela­taan sun­nun­tai­na 24.5. alkaen klo 9.00. Kil­pai­lu pela­taan peräk­käi­sil­lä väliai­ka­läh­döil­lä, 3‑hengen ryh­mis­sä. Mie­het Tii 63 (val­koi­nen) ja nai­set Tii 51 (sini­nen).

Kar­sin­ta­kil­pai­lun 32 paras­ta muo­dos­ta­vat var­si­nai­sen rei­kä­pe­li­kaa­vion, jon­ka mukaan ede­tään aina voit­ta­jan rat­kai­se­mi­seen asti. Ter­ve­tu­loa mukaan mit­te­löön. Ilmoit­ta­tu­mi­nen kisaan on nyt avat­tu Nex­Gol­fis­sa https://hgcc.nexgolf.fi

Kil­pai­lu­mak­su 5 €/ osal­lis­tu­ja sis. väli­pa­lan kioskilla.

Sit­ten jäl­leen muis­tu­tus lyön­ti- ja alas­tu­lo­jäl­kien kor­jaa­mi­ses­ta. Asi­aa on kos­ke­tel­tu mones­sa gol­fyh­tei­sös­sä kevään aika­na. Seu­raa­vas­sa Golf­pis­teen Sami Sar­pa­kun­nak­sen osu­va blo­gi­kir­joi­tus aihees­ta. Luke­kaa­pa ajatuksella.

https://golfpiste.com/blogit/jos-pelaat-korjaa-jalkesi/

HGCC