Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Heinäkuun kisa

Heinäkuun kisa

15.7.2020

Tulos­sa jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut kah­den kier­rok­sen kisa. Voit osal­lis­tua vain aamu- tai ilta­kier­rok­sel­le, mut­ta toi­vom­me, että enem­pää miet­ti­mät­tä osal­lis­tut molem­mil­le. Toi­sel­le kier­rok­sel­le voi halu­tes­saan vara­ta auton ja kier­ros­ten välis­sä oma­kus­tan­tei­ses­ti naut­tia lou­naan klu­bil­la ja käy­dä vaik­ka­pa saunassa.

Läh­döt: Tiil­tä 1. Ensim­mäi­nen kier­ros alkaen klo 9 ja toi­nen alkaen klo 15

Peli­muo­to: Pela­taan molem­mat kier­rok­set PB.
Kun kier­tää kak­si kier­ros­ta, kil­pai­lu­tu­los muo­dos­tuu yhdis­tä­mäl­lä kier­ros­ten par­haat väy­lä­tu­lok­set (hen­ki­lö­koh­tai­nen best ball) eli joka väy­lä­tä vali­taan paras tulos.

Tasoi­tus­ra­ja: 54.0

Kisa­mak­su: 12 € sis. ysi­kios­kil­la bagel ja kah­vi jom­mal­la kum­mal­la kierroksella

Pal­kin­not: Kol­me paras­ta pelaa­ja palkitaan

Lisäk­si kaik­kien ei-voit­ta­nei­den kes­ken arvonta

Ilmoit­tau­tu­mi­set la 25.7. klo 16 mennessä
Nex­Golf ‑jär­jes­tel­män kaut­ta, clu­bil­la cad­die­mas­te­ril­le, soit­ta­mal­la p. 040 587 6523 tai s‑postilla caddie@harjattula.fi

Läh­tö­ajat lähe­te­tään osal­lis­tu­jil­le säh­kö­pos­tit­se. Pal­kin­to­jen­ja­ko klu­bil­la toi­sen kier­rok­sen jäl­keen. Tulok­set osoit­tees­sa www.harjattulagolf.fi/kilpailut.

Kil­pai­luun max 28 pelaa­jaa ilmoittautumisjärjestyksessä.