Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Elokuun kisa

Elokuun kisa

31.7.2020

tiistaina 11.8.2020 klo 15.50 alkaen

Nyt roh­keas­ti mukaan ja hou­kut­te­le kisaan tut­tu pelikaverisikin.

Teh­dään taas yhdes­sä jotain vähän erilaista.
Hypi­tään vuo­ro­tel­len eri tiil­le avaus­ta teke­mään. Vaih­te­lu vir­kis­tää ja tutut väy­lät näyt­tä­vät ihan eri­lai­sil­ta tiil­tä 58 kuin tut­tua­kin tutum­mal­ta 49:ltä. Peli­jär­jes­tys pal­jas­tuu vas­ta kisas­sa. Tämän kil­pai­lun tulos ei ole tasoituskelpoinen.

Läh­döt: Tiil­tä 1 alkaen klo 15.50

Peli­muo­to: Rain­bow PB.
Pela­taan vuo­ro­tel­len punai­sil­ta (tii 49), sini­sil­tä (tii 51) ja kel­tai­sil­ta (tii 58). Slop tiin 58 mukaan!
Tasoi­tus­ra­ja: 54.0
Kisa­mak­su: 12 € sis. ysi­kios­kil­la bagel ja kahvi
Pal­kin­not: Kol­me paras­ta pelaa­ja pal­ki­taan. Lisäk­si kaik­kien ei-voit­ta­nei­den kes­ken arvonta

Ilmoit­tau­tu­mi­set la 8.8. klo 16 mennessä
Nex­Golf ‑jär­jes­tel­män kaut­ta, clu­bil­la cad­die­mas­te­ril­le, soit­ta­mal­la p. 040 587 6523 tai s‑postilla caddie@harjattula.fi

Läh­tö­ajat lähe­te­tään osal­lis­tu­jil­le säh­kö­pos­tit­se. Pal­kin­to­jen­ja­ko klu­bil­la kisan jäl­keen. Tulok­set osoit­tees­sa www.harjattulagolf.fi/kilpailut.

Kil­pai­luun max 28 pelaa­jaa ilmoittautumisjärjestyksessä.