Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Yhtiökokous 30.1.2019 kutsu

Yhtiökokous 30.1.2019 kutsu

23.1.2019

Har­jat­tu­la Golf Oy:n osak­kee­no­mis­ta­jat kut­su­taan var­si­nai­seen yhtiö­ko­kouk­seen, joka jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 30. päi­vä­nä tam­mi­kuu­ta 2019 klo 18.00. Kokous­paik­ka­na on Paa­si­ki­vio­pis­to Har­jat­tu­las­sa osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, 20960 Turku.

Kokous­asia­kir­jat (kokous­kut­su, esi­tys­lis­ta, tilin­pää­tös 2018 ja talous­ar­vio 2019) on toi­mi­tet­tu osak­kail­le hei­dän ilmoit­ta­maan­sa sähköpostiosoitteeseen.

Ter­ve­tu­loa!

Har­jat­tu­la Golf Oy

Hal­li­tus