Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Viikkotiedote 6.–12.5.2019

Viikkotiedote 6.–12.5.2019

5.5.2019

Maanantai 6.5.2019

 

Tiistai 7.5.2019

Nais­ten läh­döt tiis­tai­sin klo 16.30–17.00. Varauk­set cad­die­mas­te­ril­le (soi­ta tai lai­ta s‑postia). Varauk­set ma klo 18 men­nes­sä. Sen jäl­keen varaa­mat­to­mat vapau­te­taan mui­den käyttöön.

HCP Golf har­joi­tusa­lu­eel­la klo 12.00–13.30. Sovel­ta­van gol­fin har­joi­tuk­set. Lisä­tie­dot larri.vermola@gmail.com tai 050–3644050

Syvä­lah­den kou­lun valin­nai­sen lii­kun­nan ryh­mä ran­gel­la klo 14–16

Jäse­nis­tön treenit:
Start­ti­ryh­mä klo 17–18.30 (Lar­ri)
Mie­het klo 18.30–20.00 (Lar­ri)

Keskiviikko 8.5.2019

 

Torstai 9.5.2019

Senio­rei­den viik­ko­ki­sat alka­vat. Peliai­ka joko klo 9–11 (vara­tu­tu läh­döt) tai muu­na aika­na sama­na päivänä.
Senio­rit huo­mioi­kaa, että ensim­mäi­nen V‑S Lii­ga­pe­li on jo ma 13.05. HGCC-LoG. Jouk­kue vali­taan viik­ko­ki­so­jen jälkeen.

Perjantai 10.5.2019

Syvä­lah­den kou­lun opet­ta­jien Green Card ‑kurs­si klo 15.00–17.30 har­joi­tusa­lu­eel­la ja ken­täl­lä Green card ‑kokees­sa (Son­ja)

Per­he­gol­fin kau­den aloi­tus klo 18–20/21 har­joi­tusa­lu­eel­la ja ken­täl­lä. Lisä­tie­dot larri.vermola@gmail.com tai 050–3644050

Lauantai 11.5.2019

 

Sunnuntai 12.5.2019

Nais­ten rei­kä­pe­liin ilmoit­tau­tu­mi­nen päättyy.

Let’s Golf/Ac­ti­ve-ryh­män tree­nit ran­gel­la klo 13.00–14.30
Acti­ve-ryh­män tree­nit ran­gel­la klo 14.30–16.00

Jäse­nis­tön tree­nit Mie­het klo 16.30–18.00 (Lar­ri)
Jäse­nis­tön tree­nit Start­ti­ryh­mä klo 18–19.30 (Lar­ri)

Yleistä asiaa:

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 19.5. Club4ladies-tapah­tu­maan on par­hail­laan käynnissä.