Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Viikkotiedote 20.–26.5.2019

Viikkotiedote 20.–26.5.2019

19.5.2019

Maanantai 20.5.2019

Tay­lor­ma­de-demo ran­gel­la 15.00–19.00

 • Senio­rien tree­nit klo 18–19 (Son­ja)

 • Nais­ten tree­nit klo 19–20 (Son­ja)

 • Syvä­lah­den ala­kou­lun alkeis­kurs­sin tree­ni- ja peli-ilta ran­gel­la ja ken­täl­lä klo 17.30–20.00 (Lar­ri)

Tiis­tain nais­ten läh­tö­jen ilmoit­tau­tu­mi­nen ennen klo 18.00

Tiistai 21.5.2019

Nais­ten läh­döt 16.30–17.00

 • HCP Golf ‑sovel­ta­van gol­fin har­joi­tuk­set har­joi­tusa­lu­eel­la klo 12.00–13.30 (Lar­ri)

 • Jäse­nis­tön mak­sut­to­mat tree­nit har­joi­tusa­lu­eel­la, Start­ti­ryh­mä klo 17.00–18.30 (Lar­ri, ilm. NexGolf)

 • Mies­ten tree­nit har­joi­tusa­lu­eel­la klo 18.30–20.00 (Lar­ri, ilm. NexGolf)

Keskiviikko 22.5.2019

PING-demo ran­gel­la 15.00–19.00

 • SPIN, SPor­tin INnoit­ta­mat ylä­kou­lu­lai­set har­joi­tusa­lu­eel­la klo 9.30–12.00 (Son­ja ja Larri)

 • Syvä­lah­den kou­lun 5–6.lk tutus­tu­mas­sa gol­fiin klo 12–14

 • Acti­ve-jun­nu­ryh­män tree­nit klo 17–18.30 (Son­ja)

Torstai 23.5.2019

Senio­rei­den kk-kilpailu

 • Senio­rien tree­nit klo 18–19 (Son­ja)

 • Nais­ten tree­nit klo 19–20 (Son­ja)

 • SPIN-nuor­ten peli­päi­vä ja green card ‑suo­ri­tus har­joi­tusa­lu­eel­la ja ken­täl­lä klo 18.00–20.30 (Lar­ri)

Perjantai 24.5.2019

Per­he­golf klo 18–20 (Lar­ri)

Lauantai 25.5.2019

Har­jat­tu­la Klu­bi Open

Ylei­nen alkeis­kurs­si ran­gel­la ja lähi­pe­lia­lu­eel­la klo 16–19 (Son­ja)

Sunnuntai 26.5.2019

Klu­bi­mes­ta­ruus Reikäpelikarsinta

 • Syvä­lah­den ylä­kou­lun alkeis­kurs­si ran­gel­la ja ken­täl­lä klo 12–14.30 (Lar­ri ja Sonja)

 • Acti­ve-ryh­män tree­nit ran­gel­la ja lähi­pe­lia­lu­eel­la klo 14.30–16

 • Ylei­nen alkeis­kurs­si ran­gel­la ja ken­täl­lä klo 16–19 (Son­ja)

 • Mies­ten tree­nit har­joi­tusa­lu­eel­la klo 16.30–18.00 (Lar­ri, ilm. NexGolf)

 • Start­ti­ryh­män tree­nit har­joi­tusa­lu­eel­la klo 18.00–19.30 (Lar­ri, ilm. NexGolf)

Yleistä asiaa:

Senio­rei­den rei­kä­pe­li­kaa­vio koti­si­vu­jen Seniorit-osastolla,
Anta­kaa palau­tet­ta Pro­Jen­nin Senior Ope­nis­ta. (tor.spiik@pp.inet.fi)