Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Viikkotiedote 10.6.–16.6.2019

Viikkotiedote 10.6.–16.6.2019

9.6.2019

Maanantai 10.6.2019

Lar­ri ja Sonja

Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­ri klo 9–15.30 ran­gel­la ja har­joi­tusa­lueil­la (Son­ja ja Larri)

Alkeis­kurs­si klo 18–21 ran­gel­la ja har­joi­tusa­lu­eel­la (Lar­ri)

Senio­rei­den tree­nit klo 18–19 (Son­ja)

Nais­ten tree­nit klo 19–20 (Son­ja)

Tiistai 11.6.2019

Lar­ri ja Sonja

Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­ri klo 9–15.30 ran­gel­la ja har­joi­tusa­lueil­la (Son­ja ja Larri)

Yri­tys­ta­pah­tu­ma klo 17.30–19 ran­gel­la ja har­joi­tusa­lueil­la (Son­ja)

Nais­toi­mi­kun­ta
Nais­ten kesä­kuun kisa “Pul­lon hen­get­tä­ret” klo 16.30 alkaen

Keskiviikko 12.6.2019

Lar­ri ja Sonja

Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­ri klo 9–15.30 ran­gel­la ja har­joi­tusa­lueil­la (Son­ja ja Larri)

Alkeis­kurs­si klo 18–21 ran­gel­la ja har­joi­tusa­lu­eel­la (Lar­ri)

Acti­ve-ryh­män tree­nit klo 17–18 ran­gel­la ja harjoitusalueilla

Jun­nu­jen viik­ko­kil­pai­lu, läh­döt alkaen klo 17.50

Senio­rit
Senio­rei­den viikkokisa

Viik­ko­ki­sa ja V‑S senio­ri­lii­ga Parai­sil­la jon­ka tulok­set las­ke­taan myös viik­ko­ki­saan. Ilmoit­tau­tu­mi­nen nex gol­fin kaut­ta. Vie­ras­ken­täl­le pää­see nyt siis 10€ mak­sul­la, jos kuu­lut jouk­ku­ee­seen. Yli­mää­räi­nen 4 hen­gen ryh­mä a 25€ sis. Lou­naan. Nopeat syö­vät hitaat.

Nais­toi­mi­kun­ta

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Loi­mi­joen Club4­la­dies-kisaan päät­tyy Har­jat­tu­lan Nex­Gol­fis­sa. Osal­lis­tu­jat ilmoi­te­taan Loi­mi­joen cad­die­mas­te­ril­le tors­tai­na. Vie­lä tors­tai­na 13.6 on mah­dol­li­suus ilmoit­tau­tua kisaan klo 16.00 men­nes­sä suo­raan Loi­mi­joen cad­die­mas­te­ril­le: 050–5902470 tai caddiemaster@loimijokigolf.fi

Torstai 13.6.2019

Lar­ri ja Sonja

Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­ri klo 9–15.30 ran­gel­la ja har­joi­tusa­lueil­la (Son­ja ja Larri)

Senio­rei­den tree­nit klo 18–19 (Son­ja)

Nais­ten tree­nit klo 19–20 (Son­ja)

Nais­toi­mi­kun­ta

Perjantai 14.6.2019

Lar­ri ja Sonja

Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­ri klo 9–15.30 ran­gel­la ja har­joi­tusa­lueil­la (Son­ja ja Larri)

Per­he­golf klo 18–20 (Lar­ri)

Senio­rit

Lauantai 15.6.2019

Sei­ko Open. Yhteis­läh­tö klo 9.00. Jäse­nil­le 15€ ja vie­ras­pe­laa­jil­le 45€, sis. lou­naan kisan jälkeen.

Sunnuntai 16.6.2019

 

Lar­ri ja Sonja

Let’s Golf-ryh­män tree­nit klo 13–14.30 ran­gel­la ja harjoitusalueilla

Acti­ve-ryh­män tree­nit klo 14.30–16 ran­gel­la ja harjoitusalueilla

Yleistä asiaa:

Lar­ri ja Sonja

Senio­rit
Rei­kä­pe­lien 1. kier­ros tulee pela­ta ennen 15.6.

Nais­toi­mi­kun­ta

La 15.6. Club4­la­dies-kisa Loimijoella
Nais­ten rei­kä­pe­lin ensim­mäi­nen kier­ros pitää olla pelat­tu su 16.6. mennessä