Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Viikkotiedote 1.–7.4.2019

Viikkotiedote 1.–7.4.2019

31.3.2019

Maa­nan­tai 1.4.2019

Gol­fin sään­töil­ta klo 18.00, Paa­si­ki­vi-opis­ton audi­to­rio, lisä­tie­to­ja https://harjattulagolf.fi/kausi-2019/golfin-saantoilta‑1–4‑2019/

Tiis­tai 2.4.2019

Kes­ki­viik­ko 3.4.2019

Tors­tai 4.4.2019

Per­jan­tai 5.4.2019

Lau­an­tai 6.4.2019

Yleis­vuo­ro Jark­ko Nie­mi­nen Aree­nal­la (Impi­vaa­ra) poik­keuk­sel­li­ses­ti klo 12–15 (muu­tet­tu 5.4.2019)

Sun­nun­tai 7.4.2019

Tal­vit­ree­nit Jark­ko Nie­mi­nen Aree­nal­la (Impi­vaa­ra):

  • mies­jä­se­nil­le klo 12–13 (Lar­ri Vermola)
  • nais­jä­se­nil­le klo 16–17 (Lar­ri Vermola)
  • senio­ri­jä­se­nil­le klo 17–18 (Lar­ri Vermola)

Huom. Tämä on vii­mei­nen sisä­har­joi­tus­ker­ta tal­vi­kau­del­la 2018–2019. Ilmoit­tau­tu­mi­set Nex­Gol­fiin: https://hgcc.nexgolf.fi/

Yleistä asiaa

Ran­ge on avat­tu! Pal­lot täy­tyy vie­lä kerä­tä itse kun­nes ran­ge kes­tää keruu­ko­neen pai­non ja pal­lo­ko­ne ei jäädy.

Kau­den alkeis­kurs­si­ka­len­te­ri jul­kais­tu osoit­tees­sa: https://harjattulagolf.fi/palvelut/golf-opetus/alkeiskurssit/. Ylly­tä kave­rit, tutut, per­heen­jä­se­net ja muut mukaan kurs­seil­le ja Har­jat­tu­lan toimintaan!

Junio­ri- ja val­men­nus­toi­min­nas­ta vas­taa­vien aloi­tus­pa­la­ve­ri: jos olet kiin­nos­tu­nut osal­lis­tu­maan pelaa­ja­na, apuoh­jaa­ja­na tai muul­la tavoin, niin ole yhteyk­sis­sä: larri.vermola@gmail.com