Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Ulrica Cup Open 25‑v. juhlakisa 2.7.2019

Ulrica Cup Open 25‑v. juhlakisa 2.7.2019

11.6.2019

25. KREIVITÄR KARIN BIRGITTE EHRNROOTHIN NIMIKKOKILPAILU

Ulrica Cup Open tiistaina 2.7.2019

Har­jat­tu­lan nais­toi­mi­kun­ta kut­suu läm­pi­mäs­ti kaik­ki gol­fla­dyt mukaan viet­tä­mään muka­vaa kesä­päi­vää Ulrican 25‑v. juh­la­ki­san merkeissä!

Osal­lis­tu­mi­soi­keus: Avoin kai­kil­le 18 v. täyt­tä­neil­le naisille
Peli­muo­to: 18 reiän pis­te­bo­gey, max. hcp 36.Sarjat hcp 0–24,5 ja 24,6–36
Läh­döt: Yhteis­läh­tö klo 10.00
Aamu­pa­la: Klo 8.00 alkaen
Kil­pai­luin­fo: Klo 9.30 klubilla

Kil­pai­lu­mak­su: Vie­raat 55 €. HGCC:n jäse­net ja osak­kaat, joil­la on pelioi­keus 30 €
Kil­pai­lu­mak­suun sisäl­tyy peli­mak­su, ran­ge­pal­lot, aamu­pa­la, tau­ko­kah­vi, lasil­li­nen kuohuvaa,
lou­nas ja give away ‑tuot­tei­ta.

Hie­not pal­kin­not: Paras scr-tulos, par­haat pb-tulok­set, pisin draivi,lähimmäs lip­pua sekä pal­jon arvontapalkintoja

Ilmoit­tau­tu­mi­set: Per­jan­tai­hin 28.6.2019 men­nes­sä Nex­Gol­fin kautta,
säh­kö­pos­til­la caddie@harjattula.fi tai soit­ta­mal­la cad­die­mas­te­ril­le p. 040 587 6523

Kil­pai­lun­joh­ta­ja: Son­ja Kallio
Tuo­ma­ri: Han­nu-Pek­ka Ihatsu

Kil­pai­lu­kut­su