Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Turun alueen senioreiden golfmatka Murcia City + Golf

Turun alueen senioreiden golfmatka Murcia City + Golf

5.4.2019

Len­not: Suo­rat len­not Hel­sin­ki-Alican­te-Hel­sin­ki
Len­toa­jat: 
Meno: 28.10.2019 HEL ‑ALC 12:05–15:30 Paluu: 4.11.2019 ALC ‑HKI 14:30–19:50
Mat­ka­ta­va­rat: 
1 x käsi­mat­ka­ta­va­ra max 10 kg, 2 x mat­ka­lauk­ku max 20 kg
Hotel­li:
 Hotel­li Rincon de Pepe****
Huo­neet: 
2‑hengen stan­dard huo­neis­sa, sisäl­tää aamiai­sen, ilmai­nen Wifi
Kul­je­tuk­set: 
Len­to­kent­tä­kul­je­tus kah­teen suun­taan + kaik­ki golf­kent­tä­kul­je­tuk­set
Ruo­kai­lut: 
1 yhtei­nen illal­li­nen, ruo­ka­juo­mi­neen
Golf:
 2 x Altor­real (golf-auto tai kär­ryt), 2 x Lo Rome­ro (kär­ryt), 1 x Roda Golf, viik­ko­kil­pai­lu peli­muo­to­na scramble (kär­ryt), Etu­kä­teen vara­tut tii­ajat

HINTA: 1.240 €/HLÖ 2HH HUONEISSA + 20 € TOIMISTOKULUT/LASKU

Lisä­hin­taan:
– Golf bägi len­nol­le + 80 €/hlö

Lumou­du Murcian tun­nel­mas­ta!

His­to­rial­li­ses­sa Murcias­sa on kau­nis van­ha kau­pun­ki, jos­sa on upea kate­draa­li. Kau­pun­ki tar­jo­aa pal­jon näh­tä­vää, iltae­lä­mä on vil­kas­ta ja ravin­to­loi­ta on moneen läh­töön. Murcia on myös shop­pai­li­jan para­tii­si.

Murcian pro­vins­sin 280 000 asuk­kaan pää­kau­pun­gin perus­ti­vat mau­rit 700-luvul­la. Segu­ra-joen veh­reä laak­so ”huer­ta” on tun­net­tu hedel­mä- ja vihan­nes­tuo­tan­nos­ta sekä rii­sin­vil­je­lys­tä. Pää­ka­dul­la on ostos­paik­ko­ja sekä Espan­jan kuu­lui­sin laa­tu­ta­va­ra­ta­lo El Cor­te Inglés.

Pal­ve­lut 
Nel­jän täh­den hotel­li Rincón de Pepel­lä on kak­si ravin­to­laa ja kah­vi­la. Ravin­to­lois­sa pää­set tutus­tu­maan Murcian par­hai­siin tapak­siin ja naut­ti­maan Väli­me­ren herk­ku­ja, kah­vi­las­sa sen sijaan voit­te ren­tou­tua cock­tai­lin äärel­lä tai viet­tää iltaa kasi­nol­la pelail­len. Hotel­li sijait­see lähel­lä kaik­kia näh­tä­vyyk­siä.

Huo­neet 
Huo­neet ovat moder­nis­ti sisus­tet­tu­ja ja valoi­sia. Huo­neis­sa on Wi-Fi ‑yhteys, TV, ilmastointi/lämmitys, tal­le­lo­ke­ro, mini­baa­ri, moder­ni kyl­py­huo­ne ja hius­ten­kui­vaa­ja.

Lue lisää hotel­lis­ta: www.melia.com/es/hoteles/espana/murcia/tryp-murcia-rincon-de-pepe/index.html

Akti­vi­tee­tit 
Real Casi­no de Murcia on yksi kau­pun­gin tär­keim­mis­tä vie­rai­lu­koh­teis­ta. Myös San­ta Cla­ra la Real ‑luos­ta­ri, kate­draa­li ja kir­kot ovat koke­mi­sen arvoi­sia näh­tä­vyyk­siä. Ja tie­ten­kin, Murcian ihas­tut­ta­va tun­nel­ma – se on koet­ta­va itse.

Lue lisää Murcian kau­pun­gis­ta:
www.turismodemurcia.es/en
www.murciaturistica.es/en/home/

LISÄTIETOJA MAJOITUKSESTA

  • Tyy­lik­käis­sä 2 mh huo­neis­tois­sa on 2 eril­lis­tä kyl­py­huo­net­ta ja par­ve­ke.
  • Keit­tiö, jos­sa voit val­mis­taa ruo­kaa.
  • Teras­sil­la voit naut­tia aamu­kah­vit.
  • Huo­neis­tois­sa on laka­nat ja lop­pusii­vous sisäl­tyy hin­taan.
  • Vesi­kier­toi­nen pat­te­ri­läm­mi­tys takaa, ettei tal­vi­kau­te­na tar­vit­se palel­la.
  • Huo­neis­to­ja löy­tyy niin ala‑, kes­ki- kuin ylim­mäs­tä ker­rok­ses­ta.

Varaukset

Logo Projennitravels 200

 

Share This