Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tilaa naisten pelipaita 30.4. mennessä

Tilaa naisten pelipaita 30.4. mennessä

16.4.2019

Kesä lähestyy kohisten ja siksi nyt on aika Harjattulan naisten omalle paitatilaukselle.

Nais­toi­mi­kun­ta on valin­nut kesän pai­dak­si Cut­ter & Buc­kin golf­mal­lis­tos­ta hihat­to­man pai­dan. Pikee­pai­ta on val­mis­tet­tu joustavasta
CB Dry­Tec +35 UPF –sekoi­te­ma­te­ri­aa­lis­ta, joka siir­tää tehok­kaas­ti­kos­teut­ta ihol­ta. Hihat­to­mas­sa pai­das­sa on muo­toil­tu kau­la-auk­ko ja
nai­sel­li­nen pidem­pi nap­pi­lis­ta. Vaik­ka pai­ta on hiha­ton, sii­tä tulee moni­käyt­töi­nen, kun sen alle pukee lyhyt- tai pit­kä­hi­hai­sen urheilupaidan.

Mate­ri­aa­li: 52 % puu­vil­laa / 45 % polyes­te­riä / 3 % elastaania
Värit: mus­ta tai val­koi­nen (Mate­ri­aa­lin pak­suus mus­ta 190 g / val­koi­nen 220 g)
Koot: XS – XXL

Selkapainatus PaitaMusta PaitaVal Paita

Tilat­ta­va­na kol­me vaihtoehtoa:
1. Mus­ta pai­ta: rin­nas­sa val­koi­nen, pai­net­tu logo ja seläs­sä kol­mi­vä­ri­nen pai­na­tus. Hin­ta 55 €
2. Mus­ta pai­ta: rin­nas­sa tikat­tu val­koi­nen logo. Hin­ta 50 €
3. Val­koi­nen pai­ta: rin­nas­sa tikat­tu väril­li­nen logo. Hin­ta 50 €
Vaih­toeh­toa 1 on mah­dol­lis­ta saa­da, kun tilauk­sia on vähin­tään 30 kpl, pie­nem­mäl­lä mää­räl­lä silk­ki­pai­non kus­tan­nuk­set nouse­vat /paita.
Muis­sa vaih­toeh­dois­sa ei ole rajoitusta.

Mallipaidat on nyt sovitettavissa ja tilattavissa!

pe 26.4. klo 12 asti: Kau­niit ja Rus­keat, Han­sa­kort­te­li, Eeri­kin­ka­tu 13 C, (ma–pe klo 9–18 ja la 9–15). Löy­dät pai­kan, kun menet Ruot­sa­lai­sen teat­te­rin vie­res­tä Aura­ka­dul­ta sisään, por­tai­ta ylös ja kään­nös vasemmalle.
Sen jäl­keen 30.4. asti: Har­jat­tu­la klubilla

Toimi nopeasti, viimeistään 30.4. mennessä!

Pai­to­ja on saa­ta­vis­sa ainoas­taan ennak­ko­ti­lat­tu­na. Uut­ta tilaus­mah­dol­li­suut­ta ei tule aina­kaan lähiai­koi­na, jos ollen­kaan. Mie­ti siis nyt tark­kaan, haluat­ko pai­dan itsel­le­si. Pai­ta­ko­ko on osoit­tau­tu­nut ehkä nor­maa­lia suu­rem­mak­si. Kan­nat­taa siis ensin sovit­taa omaa nor­maa­li­ko­koa ja sit­ten sii­tä pienempää.

Tilaamastasi paidasta tulee lasku NexGolfin kautta

Paita Pallo