Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Talviharjoittelu JN-Areenalla

Talviharjoittelu JN-Areenalla

27.11.2019

Hyvät seu­ram­me gol­fin talviharjoittelijat,

Jäse­nis­töm­me golf-tal­vit­ree­nit käyn­nis­ty­vät JN-Aree­nal­la Impi­vaa­ras­sa la 7.12. ja su 8.12. seu­raa­vas­ti:

Yleisvuorolla harjoittelu

Seu­ran yleis­vuo­rol­la har­joit­te­lem­me oma­toi­mi­ses­ti aina lau­an­tai­sin klo 10.00–12.00. Ilmoit­tau­tu­mi­nen JN-Aree­nan kah­vios­sa jos­ta opas­tus suo­ri­tus­pai­kal­le. Käy­tös­sä on 12–15 lyön­ti­paik­kaa sekä lähi­pe­lia­lue. Yleis­vuo­rol­la har­joit­te­lu on jäse­nil­lem­me mak­su­ton­ta ja jat­kuu JN-Aree­nal­la aina maa­lis­kuun 2020 lop­puun saakka.

Larrin ja Sonjan ohjattu harjoittelu

Seu­ram­me Pro:t Lar­ri Ver­mo­la ja Son­ja Kal­lio tar­joa­vat ohjat­tua val­men­nus­ta aina sun­nun­tai­sin 8.12. alkaen. Ohja­tut tun­nit jat­ku­vat alus­ta­vas­ti aina maa­lis­kuun 2020 lop­puun saakka.

Sun­nun­tain valmennusryhmät:
Klo 12–13 Naiset
Klo 16–17 Seniorit
Klo 17–18 Miehet

Ohja­tuil­le tun­neil­le ilmoit­tau­du­taan omil­la Nex­Golf-tun­nuk­sil­la https://hgcc.nexgolf.fi Ilmoit­tau­mi­nen avau­tuu Nex­Gol­fiin pe 29.11. men­nes­sä. Ohja­tut har­joi­tuk­set ovat vii­me tal­vi­kau­den tapaan seu­ram­me jäse­nil­le mak­sut­to­mia.

Tal­vi­har­joit­te­lu­ter­vei­sin,
Lar­ri & Sonja

Aikataulu

MATIKETOPELASU
10:00 — 11:00Yleis­vuo­ro
11:00 — 12:00Yleis­vuo­ro
12:00 — 13:00Nai­set
13:00 — 14:00
14:00 — 15:00
15:00 — 16:00
16:00 — 17:00Senio­rit
17:00 — 18:00Mie­het