Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Reikäpelin säännöt

Reikäpelin säännöt

5.4.2019

Reikäpeli on ottelu kahden pelaajan välillä̈ reiän voitosta. Reikä voitetaan pelaamalla se vähemmällä̈ lyönneillä̈ kuin vastustaja. Reiän voi voittaa, pelata tasan tai hävitä̈. Reikäpeli voidaan pelata tasoituksin tai ilman.

Reikäpelaajat saavat ohittaa, josta tiedote myös cadeille, että ohjeistavat muita pelaajia. Pelaajien ilmoitettava aina peliaikaa varatessaan, että pelaavat reikäpeliä.

Tasoituksin pelattaessa saa suuremmalla tasoituksella pelaava slope-tasoitusten erotuksen verran lyöntejä̈ hyväkseen. Saadut tasoituslyönnit käytetään tuloskortin HCP-sarakkeen mukaisessa järjestyksessä̈. Viisi lyöntiä̈ tasoitusta saava pelaaja saa tasoituslyönnit siis viidellä̈ vaikeimmalla väylällä̈ (HCP 1-5).

Pelaajien on syytä̈ jokaisen pelatun reiän jälkeen todeta tilanne. Ottelun tilanne ilmaistaan termeillä̈ ”olen ? reikää̈ voitolla” tai ”tasatilanne” tai ”vielä ? reikää̈ jäljellä̈”.

Reikäpeli päättyy, kun toinen pelaaja on useamman reiän voitolla kuin pelaamattomia reikiä̈ on jäljellä̈. Jos kilpailu on 18 reiän jälkeen tasan, kilpailua jatketaan tarvittavalla määrällä reikiä̈, jotta voittaja saadaan selville. Kilpailijat pelaavat uusinta reikiä̈ reikäpelinä 1. reiästä̈ alkaen, kunnes toinen kilpailija voittaa reiän ja siten myös ottelun. Jatkoreiät pelataan äkkikuolema-periaatteella. Tasoituslyöntejä käytetään uusintarei’illä täsmälleen samalla tavalla kuin ensimmäisillä̈ 18 reiällä̈. Kilpailija, jolla on suurempi tasoitus, saa tasoituslyönnit samoilla rei’illä̈, joilla hän sai niitä̈ ensimmäisten 18 reiän aikana.
Tuloslistaan merkitään pelin tulos, esimerkiksi 2/1, joka merkitsee, että̈ peli ratkesi 17. reiällä̈, sillä vastustaja oli kaksi reikää̈ voitolla, kun reikiä̈ oli jäljellä̈ enää̈ yksi eli hävinneellä̈ pelaajalla ei olisi ollut enää̈ mahdollista voittoon.

LYÖNTIPELIN JA REIKÄPELIN TÄRKEIMPIÄ EROAVAISUUKSIA

Monet golfin säännöistä pätevät sekä̈ reikäpeliin että̈ lyöntipeliin. Niissä̈ on kuitenkin koko joukko merkittäviä̈ eroavuuksia, jotka on pidettävä̈ mielessä̈ reikäpeliä pelattaessa.

1. Pelijärjestys

Pelijärjestys on reikäpelissä pääosin sama kuin lyöntipelissä̈: pelaaja, jonka pallo on kauimpana reiästä̈, pelaa ensin. Reikäpeli poikkeaa lyöntipelistä̈ siinä, että̈ tämä̈ sääntö̈ on reikäpelissä ehdoton eivätkä̈ pelaajat saa sopia keskenään pelattavaksi muulla tavalla.  Jos pelaat väärällä vuorolla, vastustajasi voi vaatia sinua lyömään uudelleen (ilman rangaistuslyöntiä̈). Jos lyöt elämäsi parhaan lyönnin, hänen kannattaa tehdä̈ niin ja jos hän tuntee tämän säännön, hän todennäköisesti tekee niin. Vastustaja voi niin halutessaan vaatia tiiauspaikan ulkopuolelta lyödyn avauslyönnin välittömästi mitätöidyksi ja uusittavaksi. Rangaistusta ei kuitenkaan seuraa.

2. Luovuttaminen

Lyöntipelissä̈ jokainen reikä̈ on pelattava loppuun saakka, mutta reikäpelissä säännöt ovat erilaiset. Pelaaja voi luovuttaa vastustajalle lyönnin, reiän tai ottelun milloin tahansa reikäpelikierroksen aikana. Eniten tätä̈ sääntöä käytetään viheriöillä̈, joilla etikettiin kuuluu erittäin lyhyiden puttien luovuttaminen, eli annetaan viimeinen putti vastustajalle. Pidä huoli, että selvästi kuulet vastustajan luovuttavan putin tai reiän ennen kuin nostat pallosi. Luovuttaminen on mahdollista muissakin tilanteissa, esim. reiän luovuttaminen sen jälkeen, kun on lyönyt 3 palloa vesiesteeseen tai ulos tai itse lyönyt 5 kertaa ja toinen 2 kertaa. Kun tilanne on mahdoton korjata.

3. Rangaistukset

Myös sääntörikkomuksista annettavat rangaistukset eroavat reikäpelin ja lyöntipelin välillä. Monet rikkeet, joista annetaan lyöntipelissä kaksi rangaistuslyöntiä (yleinen rangaistus)a, aiheuttavat reikäpelissä reiän menetyksen. Pidä aina sääntökirjaa mukanasi ja varmista sieltä, että mahdolliset rangaistukset annetaan oikein ja että muutkin reikäpeliottelussa esiin tulevat tilanteet ratkaistaan reikäpelin sääntöjen mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan saa hidastaa muiden kentällä olevien peliä. Reikäpelissä pelaaja menettää reiän, jos hän ilmoittaa käyttämiensä lyöntien määrän väärin, eikä oikaise tietoa ennen vastustajansa seuraavaa lyöntiä.

4. Kentän kiertäminen ja sillä harjoittelu on sallittua samana päivänä, jona pelaajat pelaavat reikäpelinsä.

5. Reikäpelissä ei tule rangaistusta, jos viheriöllä putatessa pallo osuu toisen palloon.

6. Reikäpelissä pelaajat saavat yhdessä päättää ottelunsa tilapäisestä keskeyttämisestä, esimerkiksi huonon sään takia, jos tämä ei aiheuta koko kilpailun viivästymistä.

7. Jos pelaaja pelaa väärää palloa muualla kuin esteessä, häviää hän aina reiän (esteessä väärää palloa pelaava ei saa rangaistusta, eikä sillä tehtyjä lyöntejä lasketa).

8. Jos pelaaja reikäpelissä pelaa palloa väärästä paikasta, menettää hän aina reiän (koskee pallon droppaamista ja asettamista tiiauspaikan ulkopuolella).

9. Reikäpelissä pelaaja, jonka pallo osuu vastustajaan tai hänen varusteisiinsa, saa halutessaan uusia lyöntinsä. Lyöntipelissä lyöntiä ei saa uusia.

10. Tasatilanteessa reikäpelissä ennen jatkoreikiä pelaaja ei saa harjoitella kentällä tai harjoitusalueella, paitsi lähilyöntejä ja putteja.

11. Kiistatapauksissa ei reikäpeli anna mahdollisuutta pelata reikätulosta toisella pallolla. Kiista on ratkaistava joko heti tai tapauksesta on tehtävä vastalause ennen kuin kukaan pelaajista jatkaa peliään seuraavalta tiiauspaikalta, tai mikäli kyseessä on ottelun viimeinen reikä, ennen kuin pelaajat ovat poistuneet viheriöltä. Vain tässä tapauksessa kilpailutoimikunta käsittelee vastalauseen.

12. Jos reikäpelissä muulloin kuin palloa etsittäessä vastustaja tai tämän varusteet kostettavat tai liikuttavat palloa muutoin kuin mitä säännöissä on sanottu, saa vastustaja yhden rangaistuslyönnin. Lyöntipelissä rangaistusta ei seuraa, jos kanssapelaaja koskettaa palloa vastaavalla tavalla. Molemmissa tapauksissa pallo on asetettava takaisin paikoilleen.

Iloista pelikautta jokaiselle.
Pelataan rehellisesti ja sääntöjä noudattaen.