Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naisten kauden avaus 26.4.2019

Naisten kauden avaus 26.4.2019

2.4.2019

WappuEtkot K‑18

Harjattulassa 26.4. klo 17–22

Lois­ta­va mah­dol­li­suus aloit­ta kil­pai­lu­kausi kevyesti!

Pak­kaa mukaan nor­maa­lit golf­va­rus­tus, sään mukai­nen vaa­te­tus ja mah­dol­li­set ”meno­vaat­teet”. Yli­op­pi­las­la­kin voit ottaa mukaan – piuk­ka­pi­poi­suu­den taas voit jät­tää kotiin. Omaa lem­pi­juo­maa (alko­ho­li­pi­tois­ta­kin) voit paka­ta bägiin. Ken­täl­lä ja ran­gel­la annet­tu­jen näyt­tö­jen jäl­keen jokai­sel­la osal­lis­tu­jal­la riit­tää vie­lä kun­toa näin kau­den alus­sa­kin osal­lis­tua jäl­ki­pe­lei­hin klu­bil­la. Ran­kan sateen sat­tues­sa kisa­taan klubilla.

Kisa­mak­su 10 € sisäl­tää kuo­ha­ria ja pik­kusyö­tä­vää. Älä siis läh­de lii­ken­tee­seen hir­vit­tä­vän nälkäisenä.

Ilmoit­tau­du Nex­Gol­fis­sa tai s‑postilla caddie@harjattula.fi vii­meis­tään tiis­tai­na 23.4. Mak­su pai­kan päällä.

PS. Har­kit­se onko pai­kal­laan kimp­pa­kyy­ti tai lin­ja-auto. Kun­non mukaan iltaa voi jat­kaa poru­kal­la vie­lä kaupungissa