Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naisten syyskuun kisa 8.9.2019

Naisten syyskuun kisa 8.9.2019

2.9.2019

Läh­döt: klo 10 alkaen
Peli­muo­to: 18 rei­kää, hen­ki­lö­koh­tai­nen PB ja jouk­kue best ball (jouk­ku­eet arvotaan)
Jouk­kue­ki­san peli­muo­to on Pink Ball ‑pis­te­bo­gie täy­sin tasoituksin.

Jouk­kue saa vaa­lean­pu­nai­sen pal­lon mukaan­sa. Jouk­kue valit­see kuka pelaa­jis­ta aloit­taa pelaa­mi­sen sil­lä. Tämän jäl­keen ko. pal­lol­la pela­taan väy­lät vuo­ron­pe­rää. Pink Ball ‑pal­lol­la pelaa­va saa reiäl­tä saa­dun pis­te­bo­gie­tu­lok­sen­sa tupla­na niin kau­an kun nimen­omai­nen Pink Ball ‑pal­lo on pelissä.
Esi­mer­kik­si pelaa­ja saa reiäl­tä 2 bogie­pis­tet­tä ja hän on pelan­nut Pink Ball ‑pal­lol­la, jouk­kue saa 4 pis­tet­tä ja hen­ki­lö­koh­tai­seen kort­tiin tulee 2 pis­tet­tä. Jouk­ku­een muut jäse­net pelaa­vat reiän nor­maa­lis­ti omal­la pal­lol­la ja kir­jaa­vat tulok­sen­sa hen­ki­lö­koh­tai­seen kort­tiin­sa. Jouk­ku­een kort­tiin mer­ki­tään aina väy­län suu­rin pis­te­bo­gey­tu­los. Mikä­li Pink Ball ‑pal­lo hävi­ää, ei Pink Ball ‑vuo­ros­sa ole­va pelaa­ja saa enää tuplaus­ta sil­tä tai sen jäl­keen pelat­ta­vil­ta rei’iltä. Kun tuo Pink Ball ‑pal­lon takai­sin klu­bil­le, saa jouk­kue bonuk­se­na 2 pis­tet­tä lisää tulokseensa.

Kisa­mak­su: Jokai­nen osal­lis­tu­ja tuo noin 12 €:n puna‑, val­ko- tai rose­vii­ni­pul­lon. ”Kisa­mak­suun” sisäl­tyy bei­ge­li ysikioskilla.
Pal­kin­not:
Osal­lis­tu­jia 10
Paras jouk­kue: 1 pullo/pelaaja
PB-sar­ja: 1. 3 pul­loa | 2. 2 pul­loa | 3. 1 pullo
Osal­lis­tu­jia 15
Paras jouk­kue: 1 pullo/pelaaja
PB-sar­ja: 1.–2. 3 pul­loa | 3.–4. 2 pul­loa | 5. 1 pullo
Osal­lis­tu­jia 20
Paras jouk­kue: 1 pullo/pelaaja
PB-sar­ja: 1. 4 pul­loa | 2.–3. 3 pul­loa | 4.–5. 2 pul­loa | 6.–7. 1 pullo

Ilmoit­tau­tu­mi­set pe 6.9. klo 18 mennessä.