Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naisten kesäkuun kisa 11.6.2019

Naisten kesäkuun kisa 11.6.2019

29.5.2019

Pullon hengettäret

Harjattulassa 11.6. klo 16.30 alkaen

Nyt on taas loistava tilaisuus kokeilla erilaista pelimuotoa ja voittaa samalla vaikka juhannusviinit.

Idea on siis tämä: jokai­nen osal­lis­tu­ja tuo tul­les­saan kisa­mak­su­na vii­ni­pul­lon ja par­hai­ten kisas­sa menes­ty­neet läh­te­vät kotiin usean vii­ni­pul­lon kans­sa. Pal­kin­to­jen mää­rä rat­ke­aa osal­lis­tu­jien mää­rän mukaan.

Peli­muo­to: Lip­pu­ki­sa
Kisas­sa ede­tään niin pit­käl­le ken­täl­lä kuin oma slop riit­tää. Kun lyön­nit lop­pu­vat, pai­kal­le jäte­tään omal­la nimel­lä­va­rus­tet­tu pie­ni lip­pu mer­kik­si muil­le kisaa­jil­le.
Kier­ros pela­taan joka tapauk­ses­sa lop­puun, kos­ka las­kem­me myös put­te­ja.

Tasoi­tus­ra­ja: max 54.0

Kisa­mak­su: Tuot muka­na­si noin 12 €:n pul­lon punais­ta, val­kois­ta tai rose­ta. Kisa­mak­suun sisäl­tyy ruo­kai­sa lei­pä ysi­kios­kil­la.

Ilmoit­tau­du Nex­Gol­fis­sa tai s‑postilla caddie@harjattula.fi vii­meis­tään su 9.6Kil­pai­lu­kut­su

Pal­kin­to­jen­ja­ko kisan jäl­keen klu­bil­la.

Share This