Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naisten heinäkuun kisa 16.7.2019

Naisten heinäkuun kisa 16.7.2019

10.7.2019

Golfmaraton

Nyt on mah­dol­li­suus kokeil­la poru­kal­la vii­me vuo­ti­seen tapaan, mil­tä tun­tuu kiertää kak­si kier­ros­ta saman päivän aika­na. Kier­ros­ten välissä on varat­tu aikaa muun muas­sa lou­naa­seen ja virkistäytymiseen. Jos et ehdi tai muu­ten halua pela­ta kah­ta kier­ros­ta, voit pela­ta vain yhden kierroksen.

Kah­den kier­rok­sen lähdöt alk. 9.00 ja 15.00 Iltapäiväkierroksen lähdöt alk. 16.00.
Peli­muo­to: PB, ilmoit­tau­tu­mi­set su 14.7.2019 mennessä.

Kil­pai­lu­ka­len­te­ris­sa on täl­le päi­väl­le kak­si kisaa. Toi­ses­sa ilmoit­tau­du­taan kah­den kier­rok­sen kisaan ja toi­ses­sa vain ilta­päi­vän kier­rok­sel­le. Ole tark­ka­na ja valit­se oikea vaih­toeh­to. Kah­den kier­rok­sen kisaa­ja: varaa halu­tes­sa­si etu­kä­teen autocad­die­mas­te­ril­ta jäl­kim­mäi­sel­le kierrokselle.

Kat­so tar­kem­mat tie­dot kil­pai­lu­kut­sus­ta.

Ter­ve­tu­loa viet­tä­mään kesäis­tä golf­päi­vää Harjattulassa!