Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Lasten golf- ja liikuntaleirit kesällä 2019

Lasten golf- ja liikuntaleirit kesällä 2019

5.3.2019

Van­hem­mat tai iso­van­hem­mat, onko lap­sil­le tai las­ten­lap­sil­le mie­tit­tyä kesä­oh­jel­maa kou­lu­jen päät­ty­mi­sen jäl­kei­sil­le vii­koil­le. Eipä hätää. Suo­si­tut Las­ten Golf- ja Lii­kun­ta­lei­rit jär­jes­te­tään jäl­leen Har­jat­tu­las­sa kesä­kuus­sa 2019Lei­ri 1 (viik­ko 23) ma-pe 3.–7.6.2019 ja Lei­ri 2 (viik­ko 24) 10.–14.6.2019.

Lei­rit sopi­vat niin lajis­ta kiin­nos­tu­neil­le, kuin jo aloit­ta­neil­le 6–13-vuotiaille lap­sil­le ja var­hais­nuo­ril­le. Lei­rien ohjaa­ji­na toi­mi­vat Har­jat­tu­lan golf-Pro:t Son­ja Kal­lio ja Lar­ri Ver­mo­la. Lei­ri­päi­vät alka­vat klo 9.00 ja päät­ty­vät klo 15.30. Varus­teik­si tar­vi­taan sään edel­lyt­tä­mät ulkoi­lu­va­rus­teet, lip­pa­lak­ki ja juo­ma­pul­lo. Muut väli­neet tule­vat jär­jes­tä­jän puo­les­ta (myös omia väli­nei­tä saa käyt­tää). Lei­rin lopuk­si on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa Green Card.

Lei­rin hin­ta 185 €/hlö. (sis. lei­ri­pai­dan, ohjel­man, väli­neet, lou­naan, väli­pa­lan ja vakuu­tuk­set). Muis­ta ilmoit­taa myös pai­dan koko.

Kyse­lyt: HGCC ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Juha Lauk­ka­nen puh. 040 754 5106 tai juha.laukkanen@harjattula.fi

Ilmoit­tau­du täs­tä! (loma­ke auke­aa uuteen ikkunaan)

Ter­ve­tu­loa mukaan haus­kaan joukkoon!