Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Jäsenten maksuttomat kesätreenit

Jäsenten maksuttomat kesätreenit

9.5.2019

Ter­ve­tu­loa mukaan HGCC ry:n jäsen­mak­suun sisäl­ty­viin ryh­mä­har­joi­tuk­siin, jot­ka pide­tään har­joi­tusa­lu­eel­la 7.5.2019 alkaen.
Har­joi­tuk­siin ilmoit­tau­du­taan Nex­Gol­fin kil­pai­lut-osios­sa vii­meis­tään tree­ne­jä edel­tä­vä­nä iltana.

Harjoitusryhmät

Larri Vermola — parittomat viikot (yleensä):

Start­ti­ryh­mä har­ras­tus­ta aloitteleville
tiis­tai klo 17.00–18.30
sun­nun­tai klo 18. 00–19.30

Mies­ten ryhmä
tiis­tai klo 18.30–20.00
sun­nun­tai klo 16.30–18.00

Sonja Kallio — joka viikko:

Nais­ten ryhmä
Ma ja to klo 19.00–20.00

Senio­rei­den ryhmä
Ma ja to klo 18.00–19.00

Ryh­mä­ja­ko on suun­taa-anta­va eli kaik­ki jäse­nem­me voi­vat vapaas­ti ilmoit­tau­tua halua­man­sa ryh­män harjoituksiin.

Kesäi­sin terveisin,
Har­jat­tu­lan valmentajat
Son­ja Kal­lio & Lar­ri Vermola