Harjattula Golf Logo 2019 300x218

J. Lindeberg Scratch Tour by Golfpuoti

J. Lindeberg Scratch Tour by Golfpuoti

26.5.2019

Ter­ve­tu­loa pelaa­maan Var­si­nais-Suo­men avoi­mel­le golf­mes­ta­ruus kier­tu­eel­le!

Kier­tu­een aika­tau­lu:

Päi­vä­mää­räOsa­kil­pai­lu­kent­täLäh­tö­ajat yms.
Su 2.6.Aura Golf, Tur­kuAika­läh­döt klo 10.00 alkaen
Su 30.6.Har­jat­tu­la Golf, Tur­kuAika­läh­döt klo 13.00 alkaen
Su 21.7.Aurin­ko Golf, Naan­ta­liYhteis­läh­tö klo 09.30
Su 11.8.Arc­hi­pe­la­gia Golf, Parai­nenAika­läh­döt klo 08.30 alkaen
Su 8.9.Kan­kais­ten Golf, Mas­kuAika­läh­döt klo 13.00 alkaen

Kil­pai­lu­mak­su: Osa­kil­pai­lun kil­pai­lu­mak­su on 20 € kysei­sen ken­tän pelioi­keu­den omaa­vil­ta ja 40 € muil­ta. Kil­pai­lu­mak­su sisäl­tää lou­naan.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Ilmoit­tau­du mukaan osa­kil­pai­lui­hin osa­kil­pai­lu­ken­tän ajan­va­rauk­sen kaut­ta.

Peli­muo­to: 18 reiän lyön­ti­pe­li ilman tasoi­tuk­sia, taka­tii (val­koi­nen /sininen)

Sään­nöt: Kil­pai­lus­sa nou­da­te­taan ylei­siä voi­mas­sao­le­via gol­fin sään­tö­jä sekä jär­jes­tä­vän ken­tän kil­pai­lu­koh­tai­sia kil­pai­lu­mää­räyk­siä. Tasa­tu­los­rat­kai­su: Mate­maat­ti­nen: vii­mei­set 9 rei­kää, vii­mei­set 6 rei­kää, vii­mei­set 3 rei­kää, vii­mei­nen 1 rei­kä

Pal­kin­not: Ran­kin­gin vii­si (5) paras­ta pal­ki­taan tuo­te­pal­kin­noin vii­mei­sen kil­pai­lun jäl­keen. Jokai­ses­sa osa­kil­pai­luis­sa pal­ki­taan 3–5 paras­ta.

Osal­lis­tu­mi­soi­keus: Jokai­seen kil­pai­luun mah­tuu mukaan 80 osal­lis­tu­jaa ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Mikä­li kil­pai­lui­hin on tuli­joi­ta enem­män kuin 80 pelaa­jaa voi­daan osal­lis­tu­mis­paik­ko­ja lisä­tä. Ran­kin­gin vii­si (5) paras­ta pää­se­vät aina halu­tes­saan mukaan kil­pai­luun. Kil­pai­lun­joh­ta­ja­na toi­mii kus­sa­kin osa­kil­pai­lus­sa vas­taa­va kil­pai­lun joh­ta­ja / tuo­ma­ri.

Ran­king-pis­tey­tys

Huom! Vii­mei­ses­sä osa­kil­pai­lus­sa on luvas­sa 1,5 x pis­teet.

Sija
1. 100 pis­tet­tä
2. 80 pis­tet­tä
3. 70 pis­tet­tä
4. 60 pis­tet­tä
5. 50 pis­tet­tä
6. 45 pis­tet­tä
7. 35 pis­tet­tä
8. 30 pis­tet­tä
9. 25 pis­tet­tä
10. 20 pis­tet­tä
11. 15 pis­tet­tä
12. 13 pis­tet­tä
13. 12 pis­tet­tä
14. 11 pis­tet­tä
15. 10 pis­tet­tä
… …
25. 1 pis­tet­tä

J Lindeberg Logo 300x100 Golfpuoti 300x100

Share This