Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

J. Lindeberg Scratch Tour by Golfpuoti

J. Lindeberg Scratch Tour by Golfpuoti

26.5.2019

Ter­ve­tu­loa pelaa­maan Var­si­nais-Suo­men avoi­mel­le golf­mes­ta­ruus kiertueelle!

Kier­tu­een aikataulu:

Päi­vä­mää­räOsa­kil­pai­lu­kent­täLäh­tö­ajat yms.
Su 2.6.Aura Golf, TurkuAika­läh­döt klo 10.00 alkaen
Su 30.6.Har­jat­tu­la Golf, TurkuAika­läh­döt klo 13.00 alkaen
Su 21.7.Aurin­ko Golf, NaantaliYhteis­läh­tö klo 09.30
Su 11.8.Arc­hi­pe­la­gia Golf, ParainenAika­läh­döt klo 08.30 alkaen
Su 8.9.Kan­kais­ten Golf, MaskuAika­läh­döt klo 13.00 alkaen

Kil­pai­lu­mak­su: Osa­kil­pai­lun kil­pai­lu­mak­su on 20 € kysei­sen ken­tän pelioi­keu­den omaa­vil­ta ja 40 € muil­ta. Kil­pai­lu­mak­su sisäl­tää lounaan.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Ilmoit­tau­du mukaan osa­kil­pai­lui­hin osa­kil­pai­lu­ken­tän ajan­va­rauk­sen kautta.

Peli­muo­to: 18 reiän lyön­ti­pe­li ilman tasoi­tuk­sia, taka­tii (val­koi­nen /sininen)

Sään­nöt: Kil­pai­lus­sa nou­da­te­taan ylei­siä voi­mas­sao­le­via gol­fin sään­tö­jä sekä jär­jes­tä­vän ken­tän kil­pai­lu­koh­tai­sia kil­pai­lu­mää­räyk­siä. Tasa­tu­los­rat­kai­su: Mate­maat­ti­nen: vii­mei­set 9 rei­kää, vii­mei­set 6 rei­kää, vii­mei­set 3 rei­kää, vii­mei­nen 1 reikä

Pal­kin­not: Ran­kin­gin vii­si (5) paras­ta pal­ki­taan tuo­te­pal­kin­noin vii­mei­sen kil­pai­lun jäl­keen. Jokai­ses­sa osa­kil­pai­luis­sa pal­ki­taan 3–5 parasta.

Osal­lis­tu­mi­soi­keus: Jokai­seen kil­pai­luun mah­tuu mukaan 80 osal­lis­tu­jaa ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Mikä­li kil­pai­lui­hin on tuli­joi­ta enem­män kuin 80 pelaa­jaa voi­daan osal­lis­tu­mis­paik­ko­ja lisä­tä. Ran­kin­gin vii­si (5) paras­ta pää­se­vät aina halu­tes­saan mukaan kil­pai­luun. Kil­pai­lun­joh­ta­ja­na toi­mii kus­sa­kin osa­kil­pai­lus­sa vas­taa­va kil­pai­lun joh­ta­ja / tuomari.

Ran­king-pis­tey­tys

Huom! Vii­mei­ses­sä osa­kil­pai­lus­sa on luvas­sa 1,5 x pisteet.

Sija
1. 100 pistettä
2. 80 pistettä
3. 70 pistettä
4. 60 pistettä
5. 50 pistettä
6. 45 pistettä
7. 35 pistettä
8. 30 pistettä
9. 25 pistettä
10. 20 pistettä
11. 15 pistettä
12. 13 pistettä
13. 12 pistettä
14. 11 pistettä
15. 10 pistettä
… …
25. 1 pistettä

J Lindeberg Logo 300x100 Golfpuoti 300x100