Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Club4ladies Loimijoella 15.6.2019

Club4ladies Loimijoella 15.6.2019

28.5.2019

Tervetuloa Club4ladies ‑joukkuekisaan Loimijoki Golfiin la 15.6.2019

Läh­döt: Yhteis­läh­tö klo 10
Mikä­li osal­lis­tu­jia ei ole riit­tä­väs­ti yhteis­läh­töön, kisa toteu­te­taan väliai­ka­läh­tö­nä klo 10 alkaen.

Peli­muo­to: Nel­jän hen­gen jouk­kue­ki­sa — Texas scramble
Peli­muo­to on ren­to ja yhteis­hen­keä nos­tat­ta­va. Kuhun­kin jouk­ku­ee­seen pyri­tään saa­maan pelaa­ja­kus­ta­kin seu­ras­ta. Peli­muo­to sopii hyvin myös aloit­te­li­joil­le. Roh­keas­ti mukaan! Kol­me paras­ta jouk­kuet­ta palkitaan.

Kisan kul­ku / pelin säännöt:
Kaik­ki jouk­ku­een pelaa­jat lyö­vät tiil­tä ja avauk­sien jäl­keen jouk­kue valit­see mie­les­tään par­haim­mas­sa pai­kas­sa ole­van pal­lon. Pal­lon paik­ka mer­ki­tään. Pelaa­ja, jon­ka pal­lo vali­taan, jät­tää lyön­nin väliin. Sen jäl­keen jouk­ku­een muut jäse­net pudot­ta­vat pal­lon­sa, kui­ten­kin enin­tään yhden mai­lan­mi­tan pää­hän mer­ki­tys­tä pai­kas­ta. Kukin jouk­ku­een­sa jäsen pelaa omaa pal­lo­aan. Peli jat­kuu samal­la taval­la, pait­si vihe­riöl­lä pal­lot ase­te­taan. Hiek­kaes­teis­sä pal­lo­jen ase­ma palau­te­taan samak­si kuin vali­tun pal­lon ase­ma, jos valit­tu pal­lo on jalan­jäl­jes­sä kaik­ki lyö­vät pal­lon­sa jalanjäljestä.Tasoitus: Tasoi­tus­lyön­tien­mää­rä on 10 % nel­jän hen­gen ryh­mäs­sä. Kil­pai­lu­tu­los ei vai­ku­ta pelaa­jien tasoituksiin.

Tasoi­tus­ra­ja: Max. hcp 54

Kil­pai­lu­mak­su: Vie­ras­pe­laa­jat 30 €
Ilmoit­tau­tu­mi­set: Ke 12.6. klo 16.00 men­nes­sä Har­jat­tu­lan Nex­Gol­fin kil­pai­lu­ka­len­te­rin kaut­ta. Teem­me 13.6 yhtei­sil­moit­tau­tu­mi­sen Loi­mi­joen caddiemasterille.

Kil­pai­lu­kut­su

Loi­mi­jo­ki Golf