Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

30‑v. juhlakisa ja iltajuhla 17.8.2019

30‑v. juhlakisa ja iltajuhla 17.8.2019

8.7.2019

Ter­ve­tu­loa kaik­ki HGCC ry:n jäse­net viet­tä­mään seu­ram­me 30-vuo­tis­juh­laa Har­jat­tu­laan lau­an­tai­na 17.8.2019.
Päi­vä aloi­te­te­taan juh­la­kil­pai­lul­la ja juh­la­päi­vä hui­pen­tuu kesäi­seen illan­viet­toon lasipalatsissa.

Juhlakilpailu

Läh­döt: Yhteis­läh­tö klo 10.00
Peli­muo­to: Hen­ki­lö­koh­tai­nen PB sekä Best Ball ‑jouk­kue­kil­pai­lu osal­lis­tu­vien vapaas­ti arvot­tu­jen läh­tö­jen kes­ken. 4 pelaajaa/joukkue, 2 paras­ta PB tulosta/reikä huo­mioi­den. Lisäk­si pela­taan eri­kois­kil­pai­lui­na lähim­mäs lip­pua ja pisin drive.
Kisa­mak­su: 15 €. Kil­pai­lu on tar­koi­tet­tu vain HGCC ry:n jäse­nil­le. 
Kisa­mak­suun sisäl­tyy aamiai­nen klu­bil­la klo 8.00 alkaen.
Ilmoit­tau­tu­mi­set 15.8. men­nes­sä cad­die­mas­te­ril­le tai Nex­Golf ‑jär­jes­tel­män kautta.

Kil­pai­lun pal­kin­not jae­taan ilta­juh­las­sa. Kisas­sa pal­ki­taan 3 paras­ta jouk­kuet­ta sekä 10 paras­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta PB tulosta.
Kil­pai­luun ote­taan max. 120 pelaa­jaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kil­pai­lu­kut­su

Iltajuhla

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa HGCC ry:n jäse­net viet­tä­mään seu­ram­me 30-vuo­ti­sil­ta­juh­laa Har­jat­tu­lan kar­ta­non Lasi­pa­lat­siin, hyvän ruu­an, seu­rus­te­lun ja tans­sin mer­keis­sä. Illan juon­ta­vat Sari Tam­mi­nen ja Juha-Pek­ka Jalo. Musii­kis­ta vas­taa orkes­te­ri Alman Vel­jet seu­ram­me jäse­nen Kim­mo Tai­va­lan­tin johdolla.

Ohjel­ma:
19.00 alku­mal­ja ja tervetuloa
19.30 ruokailu
21.00 juh­la­ki­san palkintojenjako
21.30 tans­sia, seu­rus­te­lua, ohjelmaa
01.30 valomerkki
Huom! Juh­la alkaa klo 19.00. Muut ohjel­man kel­lo­na­jat ovat viitteellisiä.

Illal­lis­kort­ti: 40 €/ hlö, sisäl­tää alku­mal­jan, buf­fe­til­lal­li­sen, ruo­ka­juo­mat, jäl­ki­ruu­an sekä ohjel­man. Illan aika­na baa­ris­ta voi ostaa alko­ho­li­juo­mia. Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set 9.8. men­nes­sä klu­bil­la cad­die­mas­te­ril­le mak­sa­mal­la illal­lis­kor­tin hin­nan etu­kä­teen (kort­ti tai kätei­nen). Ilmoi­tat­han samal­la mah­dol­li­set erikoisruokavaliot.
Ilta­juh­la­kut­su

Ter­ve­tu­loa!

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry