Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tasoitusten vuositarkastus (Handicap Review ‑HR)

Tasoitusten vuositarkastus (Handicap Review ‑HR)

22.1.2018

HGCC ry:n jäsen­ta­soi­tus­ten HR-tar­kas­tus teh­tiin 15.1.2018. Seu­ram­me 970 jäse­nes­tä 353:lla on viral­li­nen EGA-peli­ta­soi­tus. Tasoi­tus­ryh­mäs­tä riip­puen, vuo­si­tar­kas­tuk­sen vai­ku­tus omaan peli­ta­soi­tuk­seen voi olla mak­si­mis­saan 3,0 ylös­päin tai ‑1,0 alas­päin. Suu­rim­mal­le osal­le HR-tar­kas­tuk­sel­la ei ole vai­ku­tus­ta peli­ta­soi­tuk­seen. Mah­dol­li­sen muu­tok­sen voi käy­dä tar­kis­ta­mas­sa omis­ta jäsentiedoista.

Lisä­tie­toa HR-las­ken­nas­ta löy­tyy Suo­men Golflii­ton sivuil­ta seu­raa­van lin­kin kaut­ta: http://golf.fi/muutuutiset/tasoitus-uudessa-vuositarkastuksessa-muuttua-30-lyontia/

HGCC ry.