Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

2019 pelioikeudet ja pelikortit nyt joulumyynnissä

2019 pelioikeudet ja pelikortit nyt joulumyynnissä

10.12.2018

Pelikortti Jouluksi Pukinkonttiin

Tuot­ta­vat­ko jou­lu­lah­ja­poh­din­nat jäl­leen yli­mää­räis­tä stres­siä. Mitä­pä jos var­mis­tai­sit hyvää peli­seu­raa tule­val­le golf­kau­del­le jo nyt ja han­kit lähei­sel­le­si pukin­kont­tiin golf­jou­lu­lah­jan. Oli­pa kysees­sä sit­ten van­ha kon­ka­ri tai vas­ta-alka­ja, Har­jat­tu­la Gol­fin peli­pa­ke­til­la var­mis­tat yhteis­tä laa­tuai­kaa gol­fin paris­sa myös vuo­del­le 2019.

Nor­maa­li pelioi­keus tai 20-kier­rok­sen peli­kort­ti 750 €
Arki­pe­lioi­keus tai 20-kier­rok­sen peli­kort­ti 700 €

Opis­ke­li­ja­pe­lioi­keus 400 €
Opis­ke­li­ja­pe­lioi­keus + HGCC ry:n jäse­nyys 500 €
(Huom. Opis­ke­li­ja 27-ikä­vuo­teen asti + opis­ke­li­ja­kort­ti esitettävä)

(Jou­lu­tar­jouk­set voi­mas­sa 6.1.2019 asti)

Tie­dus­te­lut ja tilaukset:
Juha Lauk­ka­nen puh. 040 754 5106 tai
e‑mail. Juha.laukkanen@harjattula.fi

Hyvää Jou­lua toi­vot­taa Har­jat­tu­la Golf