Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Golfpuodin viikkokisan tulokset

Golfpuodin viikkokisan tulokset

27.7.2018

Golfpuodin ensimmäisessä viikkokisassa kova tulostaso

Golf­puo­din ensim­mäi­nen viik­ko­ki­sa pelat­tiin ke 25.7.2018. Kil­pai­lu­kier­rok­sen pela­si kaik­ki­aan 40 osal­lis­tu­jaa. Tulos­ta­so oli kova, sil­lä Top-kol­me sijoi­tuk­seen vaa­dit­tiin 40 Bogey-pis­tet­tä. Golf­puo­ti pal­kit­see kisan kol­me paras­ta, onnit­te­lut menes­ty­jil­le. Kisan tulok­set voi käy­dä kat­so­mas­sa NexGolfista.

Seu­raa­va viik­ko­ki­sa pela­taan ke 1.8.2018.