Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Footjoy:n golfpiquet ja ‑neuleet HGCC:n logolla

Footjoy:n golfpiquet ja ‑neuleet HGCC:n logolla

28.3.2018

Har­jat­tu­la Gol­fin logol­la ole­via mies­ten ja nais­ten 2018 golf­piquei­ta ja ‑neu­lei­ta on nyt tilat­ta­vis­sa Golf­puo­dis­ta. Pai­to­jen mal­li­ko­ko­ja voi sovit­taa Golf­puo­din liik­kees­sä, Kaup­pias­ka­tu 20, Tur­ku. Sito­via pai­ta­ti­lauk­sia ote­taan vas­taan aina kul­loin­kin kulu­van kuun 20. päi­vään asti, jon­ka jäl­keen pai­dat tila­taan logon pro­dee­raus­ta var­ten. Pai­dat ovat nou­det­ta­vis­sa teh­ty­jen tilaus­ten mukai­ses­ti Golf­puo­din liik­kees­tä. Kan­nat­taa olla ajois­sa liik­keel­lä, niin var­mis­tat mie­lei­se­si pai­dan (väri ja koko) saa­ta­vuu­den. Pai­to­jen hin­nat: Piquet 53 € ja Neu­leet 89 €. Piquet ovat hyvin hen­git­tä­vää tek­nis­tä mate­ri­aa­lia ja neu­leet laa­du­kas­ta lam­paan­vil­laa. Pai­ta­mal­lit ja värit kat­sot­ta­vis­sa alla ole­vis­ta linkeistä.

Pai­toi­hin liit­ty­vät tie­dus­te­lut ja tilauk­set suo­raan Golf­puo­dis­ta puh. 02–2345 305 tai 040–720 1574 sekä säh­kö­pos­til­la antti.lehtinen@golfpuoti.fi

Foot­joy Mies­ten Piquet

Foot­joy Mies­ten Neule

Foot­joy Nais­ten Piquet

Foot­joy Nais­ten Neule