Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Yöpakkasista ja pelaamisesta Harjattulassa

Yöpakkasista ja pelaamisesta Harjattulassa

20.10.2017

Yöpak­ka­su­han takia Nex­Golf-ajan­va­raus on sul­jet­tu molem­mil­ta tule­van vii­kon­lo­pun päi­vil­tä (la 21.10. ja su 22.10.), myös etu­kä­teen teh­dyt varauk­set pois­te­taan. Jos sää­olo­suh­teet sen sal­li­vat on käy­tös­sä pal­lo­rän­ni joka avau­tuu, kun kent­tä on täy­sin kuu­ras­ta vapaa ja pelat­ta­vas­sa kun­nos­sa. Asi­aa voi tar­vit­taes­sa tie­dus­tel­la cad­die­mas­te­rin toi­mis­tos­ta puh. 040 587 6523.

Kent­tä on edel­leen erin­omai­ses­sa kun­nos­sa, mut­ta luon­no­no­lo­suh­teil­le emme voi mitään. Emme ota yöpak­kas­ten suh­teen pie­nin­tä­kään ris­kiä. Tule­van vii­kon­lo­pun pelit siis täy­sin sää­va­rauk­sel­la.

Kent­tä­hen­ki­lö­kun­ta päi­vys­tää ja val­voo vii­kon­lop­pu­na ken­tän tilan­net­ta sekä rapor­toi sii­tä cad­die­mas­te­ril­le. Omia arvioi­ta ken­tän pelat­ta­vuu­des­ta tai avau­tu­mi­ses­ta pak­ka­syön jäl­keen, ei siis tar­vit­se tehdä.

Kuu­rai­sel­le ken­täl­le EI SAA MISSÄÄN NIMESSÄ MENNÄ PELAAMAAN omin päin!

Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to pal­ve­lee loka­kuus­sa klo 9–15. Puh. 040 587 6523 tai caddie@harjattula.fi

Golf­ter­vei­sin,

Har­jat­tu­la Golf