Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Ylimääräinen yhtiökokous torstaina 16.3.2017

Ylimääräinen yhtiökokous torstaina 16.3.2017

11.3.2017

Harjattula Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16. maaliskuuta 2017 klo 18:00 Paasikiviopistolla Harjattulassa osoitteessa: Harjattulantie 80, Turku.

Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraava asia:

a) Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö hankkii voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla suunnatusti Kakskerta Golf Oy nimiseltä yhtiöltä 69 kpl omaa osakettaan yhden euron (1 €) kappalehintaan sekä tekee samalla päätöksen kyseisten osakkeiden sekä niihin liittyvien pelioikeuksien mitätöimisestä. Hallitus esittää, että yhtiön hallitus valtuutetaan hoitamaan osakekaupan käytännönjärjestely Kakskerta Golf Oy:n kanssa.

b) Omia osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi yhtiön hallitsemalla golfkentällä käytettävissä olevien yhtiön osakkeeseen perustuvien pelioikeuksien määrään supistamiseksi ja muiden yhtiön osakkeisiin perustuvien pelioikeuksien käytettävyyden parantamiseksi.

c) Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

d) Valtuutus on voimassa 31.5.2017 saakka.

e) Hankinnasta menevästä varainsiirtoverosta vastaa yhtiö.

f) Muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.

g) Suunnatusti hankittavat osakkeet ovat osakenumeroiltaan seuraavat: 28, 29, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 171, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 774, 775, 779, 781, 782, 797 ja 1089.

OSALLISTUMINEN KOKOUKSEEN

Yhtiökokoukseen voivat osallistua kaikki osakkeenomistajat, jotka on merkitty osakkeen omistajiksi yhtiön osakasluetteloon kokouspäivään mennessä. Osakkeenomistaja voi käyttää äänioikeuttaan henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa kokoustilan ovella klo 17:30. Mahdolliset valtakirjat esitetään ilmoittautumisen yhteydessä.

Turussa 8. maaliskuuta 2017
Harjattula Golf Oy
Hallitus