Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Yhtiökokouskutsu Harjattula Golf Oy 28.4.2017

Yhtiökokouskutsu Harjattula Golf Oy 28.4.2017

21.4.2017

Har­jat­tu­la Golf Oy:n osak­kee­no­mis­ta­jat kut­su­taan Var­si­nai­seen kevä­tyh­tiö­ko­kouk­seen joka pide­tään per­jan­tai­na 28.4.2017 alk. klo 18.00 Paa­si­ki­vio­pis­ton audi­to­rios­sa osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, 20960 Tur­ku. Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja mah­dol­li­set val­ta­kir­jat kokous­ti­lan ovel­la alk. klo 17.30.

Viral­li­nen kokous­kut­su, esi­tys­lis­ta sekä kokous­asia­kir­jat ovat säh­kö­pos­tin liitteinä.

Ter­ve­tu­loa!
Har­jat­tu­la Golf Oy
Hallitus