Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

VIP-ilta Harjattulan ladyille ja heidän ystävilleen

VIP-ilta Harjattulan ladyille ja heidän ystävilleen

20.10.2017

Ter­ve­tu­loa Har­jat­tu­lan ladyt ja hei­dän ystä­vät Mari­me­kon VIP ‑iltaan tors­tai­na 9.11.17 klo 18.00 Han­sa­kort­te­lin Mari­mek­koon (Aurakatu10).

- tar­jol­la kuo­hu­vaa ja pien­tä purtavaa

- Illan etu­na ‑20% / yhdes­tä vapaa valin­nai­ses­ta nor­maa­li­hin­tai­ses­ta tuot­tees­ta sekä kan­gas­lo­go­kas­si jokai­sel­le ostavalle.

Ohjel­ma­na: seson­gin tren­dit ja stailausesittely

Tar­joi­lun joh­dos­ta SITOVAT ILMOITTAUTUMISET SÄHKÖPOSTILLA ke 1.11.17 men­nes­sä Eli­na Vai­ma­lal­le: elina.vaimala(at)gmail.com

Nyt on hyvä aika hank­kia vaik­ka jou­lu­lah­jo­ja tai muis­taa isää. Mari­me­kol­la on iso tilat, joten ystä­vät­kin ovat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta mukaan.