Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Ulrica Cup Open 4.7.17

Ulrica Cup Open 4.7.17

20.6.2017

Ter­ve­tu­loa Krei­vi­tär Karin Bir­git­te Ehrn­root­hin nimik­ko­kil­pai­luun Ulricaan tiis­tai­na 4.7.2017!
Kil­pai­lu on avoin kai­kil­le 20 v. täyt­tä­neil­le naisille.

Peli­muo­to:
18 reiän pis­te­bo­gey, (max.pelitasoitus las­ke­taan hcp 36 mukaan, mut­ta osal­lis­tu­mi­sel­le ei ole tasoitusrajaa)
Sar­jat: hcp 0–24,5 ja 24,6–36
Yhteis­läh­tö: klo 10.00
Aamu­kah­vi: klo 8.15 alkaen
Kil­pai­luin­fo: klo 9.30
Kil­pai­lu­mak­su:
Vie­raat 55 €, jäse­net ja pelioi­keu­den­hal­ti­jat 30 €
Kil­pai­lu­mak­suun sisäl­tyy peli­mak­su, ran­ge­pal­lot, aamu­kah­vi, tau­ko­kah­vi, lasil­li­nen kuo­hu­vaa, lou­nas ja giveaway-tuotteita.
Hie­not pal­kin­not: Paras scr-tulos, par­haat pb-tulok­set, pisin drai­vi, lähim­mäs lip­pua sekä pal­jon arvok­kai­ta arvontapalkintoja.

Ilmoit­tau­tu­mi­set per­jan­tai­hin 30.6.2017 men­nes­sä Nex­Gol­fin kaut­ta, caddie@harjattula.fi tai puh. 040 587 6523

Ulrican face­book ‑tapah­tu­ma­si­vul­le pää­set täs­tä lin­kis­tä. Sin­ne päi­vi­te­tään ennak­ko­tie­toa kil­pai­lus­ta ja mm. spon­so­reis­ta. Käy klik­kaa­mas­sa “Osal­lis­tun” tai “Kiin­nos­tu­nut”, niin saat ajan­koh­tais­ta tie­toa myös facen kaut­ta. Kut­su ystä­viä­si myös mukaan viet­tä­mään lep­poi­sa päi­vä Har­jat­tu­las­sa. Tänä vuon­na tavoit­tee­na on rik­koa vii­me kesän osal­lis­tu­jaen­nä­tys 108 ladya ja saa­da kisa täy­teen eli 120 osal­lis­tu­jaa! Lai­ta siis sana kier­tä­mään. Vii­me vuo­den tun­nel­miin voi pala­ta kat­so­mal­la kuvia Ulrica 2016 ‑albu­mis­ta.

Kil­pai­lu­kut­su ja ilmoit­tau­tu­mis­ti­lan­ne ovat näh­tä­vis­sä kil­pai­lu­ka­len­te­ris­ta.


Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!
Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry

Harjattula Golf Ulrica Cup 2017Harjattula Golf Ulrica Cup Open 2017 1