Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Talviharjoitusryhmät JN Areenalla

Talviharjoitusryhmät JN Areenalla

29.10.2017

PGA Pro Kari Bak­ker käyn­nis­tää tal­vi­har­joi­tus­ryh­mät JN Aree­nal­la (Kek­ku­rin­tie 6) mar­ras­kuun alussa.

Ryh­mät on tar­koi­tet­tu kai­kil­le Har­jat­tu­lan jäsenille.

Ter­ve­tu­loa viih­tyi­sään ja läm­pi­mään hal­liin käyn­nis­tä­mään talviharjoittelu!

Lue lisää Tour Players Golf Aca­de­myn ‑sivuil­ta

Ter­vei­sin,
Kari Bakker
Tel. +358400227246
E‑mail: KariBakkerGolf@gmail.com