Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Talviharjoittelu HGCC:n yleisvuorolla

Talviharjoittelu HGCC:n yleisvuorolla

27.11.2017

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n jäse­nis­tön gol­fin tal­vi­har­joit­te­lu seu­ran yleis­vuo­rol­la star­taa tule­va­na sun­nun­tai­na 3.12.2017 klo 13.30–15.30 Jark­ko Nie­mi­nen Aree­nal­la Impi­vaa­ran Ten­nis­kes­kuk­ses­sa. Yleis­vuo­ro jat­kuu JN-Aree­nal­la aina 2018 maa­lis­kuun lop­puun asti. HGCC:n Prot Kari Bak­ker tai Lar­ri Ver­mo­la ovat har­joi­tus­ker­toi­na aina pai­kal­la. Ilmoit­tau­tu­mi­nen JN-Aree­nan kah­vios­sa jos­ta opas­tus suo­ri­tus­pai­kal­le. Käy­tös­sä on 12–15 lyön­ti­paik­kaa sekä lähipelialue.

HGCC ry:n jäsen­mak­su siäl­tää yleis­vuo­rol­la tapah­tu­van tal­vi­har­joit­te­lun joten muis­ta­kaa hyö­dyn­tää tämä mahdollisuus.
Lisä­tie­toa Jark­ko Nie­mi­nen Aree­nas­ta löy­tyy alla ole­van lin­kin kautta.

http://www.jarkkonieminenareena.fi/

Ter­ve­tu­loa mukaan ja hyviä hallilyöntejä!

HGCC ry.