Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Seniorit vs. Juniorit

Seniorit vs. Juniorit

7.8.2017

Oli­pa muka­va peli­päi­vä junio­rien kans­sa. Päi­vä oli mitä par­hain ja ennus­teis­ta huo­li­mat­ta ei sata­nut eikä ukkos­ta­nut. Oli todel­li­nen ilo huo­ma­ta miten upei­ta ja fik­su­ja nuo­ria meil­lä on ja miten kii­tol­li­sia oli­vat tilai­suu­des­ta. Tätä perin­net­tä pitää jat­kaa ja lisä­tä miten vaan mah­dol­lis­ta. Nyt vaan senio­rit oli­vat parem­pia täl­lä kertaa.

Suo­sit­te­len kai­kil­le osal­lis­tu­mis­ta GolfÄs­sä kisaan jol­la tuem­me junio­ri­työ­tä. Olen ite osal­lis­tu­nut jo yli 30 ker­taa ja huo­maan miten peli para­nee kun ei tule enää ns. har­joi­tus­kier­rok­sia vaan joka ker­ta yrit­tää par­haan­sa. On alka­nut olla tasai­sem­paa ja kes­kit­ty­mi­nen para­nee koko ajan.

Tor Spiik
pj, senioritoimikunta

Tää löy­tyy kil­pai­lu­ka­len­te­ris­ta (Senio­rei­ta ovat 1,2,4,5,7,11 ja 14):

Seniorit Juniorit