Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Seniorit Silver Plussaan 19.10.

Seniorit Silver Plussaan 19.10.

26.9.2017

Tutus­tu­mi­sil­ta Har­jat­tu­lan Senioreille

Sil­ver Plus­sa tors­tai­na 19.10.2017 klo 17–19 (Pit­kä­mäen­ka­tu 6, 20250 Turku)

Sisäl­tää noin tun­nin nis­ka-har­tia jum­pan sekä pai­kan esittelyn.

Myös pien­tä purtavaa.

Osal­lis­tu­jil­le sisä­lii­kun­ta­va­rus­teet mukaan.

Ter­ve­tu­loa!

www.silverplus.fi