Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Seniorit Espanjaan, 1 peruutuspaikka!

Seniorit Espanjaan, 1 peruutuspaikka!

2.10.2017

Yksi peruu­tus­paik­ka!

Ota yhteys Pro­jen­ni Tra­vels +34 693 815 591 tai toimisto@projenni.fi 

Har­jat­tu­lan senioreiden

Golf mat­ka Murci­aan 28.10.–04.11.2017

Täyn­nä, 28 gol­fa­rin pelit jat­ku­vat aurin­koi­ses­sa Espanjassa.

 

Kult­tuu­ria, gol­fia ja gastro­no­mi­aa aidos­sa Espan­ja­lai­ses­sa van­has­sa kaupungissa.

Suo­rat len­not Hel­sin­gis­tä, sis lentokenttäkuljetukset.

Majoit­tu­mi­nen Rincon Pepe Tryp Hotel­lis­sa (****) 2 hh huo­neis­sa, sis aamiai­nen sekä 1 x illallinen.

5 golf­kier­ros­ta, sis kenttäkuljetukset.

Ken­tät Altor­real, El Val­le, Hacien­da del Álamo.

Osa­lis­tu­ja­mää­rä 28 gol­fa­ria. (Varauk­sia nyt 18 golfaria)

Hin­ta 1.245 eur

Ilmoit­tau­tu­mi­set, kyselyt:

Eija, puh 050‑5487 811, eija.laakso1@gmail.com

Kari, puh 040‑1635 805, kkauppil62@gmail.com

 

His­to­rial­li­ses­sa Murcias­sa on kau­nis van­ha­kau­pun­ki, jos­sa on upea kate­draa­li. Lumou­du Murcian tun­nel­mas­ta. Murcian kau­pun­ki tar­jo­aa pal­jon nähtävää.

Iltae­lä­mä on vil­kas­ta ja ravin­to­loi­ta on moneen lähtöön.

- — - — - — - — - — - — - -

Murcia on myös shop­pai­li­jan para­tii­si. Piis­pan ja rii­sin yli­opis­to­kau­pun­ki, muo­ti­pu­tiik­ke­ja! Murcian pro­vins­sin 280 000 asuk­kaan pää­kau­pun­gin perus­ti­vat mau­rit 700-luvul­la. Segu­ra-joen veh­reä laak­so ”huer­ta” on tun­net­tu hedel­mä- ja vihan­nes­tuo­tan­nos­ta sekä riisinviljelystä.

Pää­ka­dul­la on ostos­paik­ko­ja sekä Espan­jan kuu­lui­sin laa­tu­ta­va­ra­ta­lo El Cor­te Inglés.

Nel­jän täh­den hotel­li Rincón de Pepel­lä on kak­si ravin­to­laa ja kah­vi­la. Ravin­to­lois­sa pää­set tutus­tu­maan Murcian par­hai­siin tapak­siin ja naut­ti­maan Väli­me­ren herk­ku­ja. Kah­vi­las­sa voit naut­tia iha­nis­ta cock­tai­leis­ta. Hotel­li sijait­see lähel­lä kaik­kia näh­tä­vyyk­siä. Hotel­lis­sa on myös pelikasino.

Huo­neet ovat moder­nis­ti sisus­tet­tu­ja ja valoi­sia. Huo­neis­sa on Wi-Fi ‑yhteys, TV, ilmastointi/lämmitys, tal­le­lo­ke­ro, mini­baa­ri, moder­ni kyl­py­huo­ne ja hiustenkuivaaja.

Lue lisää hotel­lis­ta: www.melia.com/es/hoteles/espana/murcia/tryp-murcia-rincon-de-pepe/index.html