Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Senioreiden reikäpelikaavio ja tulokset

Senioreiden reikäpelikaavio ja tulokset

31.5.2017

Tasoi­tuk­sel­li­nen 3/4 tasoi­tus ‑kaa­vios­sa yhteen­sä 20 osallistujaa,

Tasoi­tuk­set­to­mas­sa kaa­vios­sa yhteen­sä 31 osallistujaa.

Rei­kä­pe­lis­sä uudet ohjeet, kat­so ilmoitustaulu.

Ilmoi­tus­tau­lul­la myös osal­lis­tu­jien yhteystiedot.

Nyt pelaa­maan! Peli-iloa!