Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Senioreiden Raider Kuppi

Senioreiden Raider Kuppi

25.8.2017

Yhteis­kil­pai­lu kol­men seu­ran kanssa.

Muka­na kisas­sa  sun­nun­tai­na 27.08.2017 ovat

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club, Arc­hi­pe­la­gia Golf Club sekä Kul­ta­ran­ta Golf Club.

Tasoi­tuk­sen­ton lyn­ti­pe­li, vii­si tasoi­tus­sar­jaa. Jokai­ses­ta seu­ras­ta 12 pelaajaa.

Flai­tit 2017 Har­jat­tu­las­sa 27.8

4,0–8,9
Tuu­re Halo­nen           Har­ri Stolt
Ber­til Blom­qvist         Esa Leiskola
Jou­ni Kai­vo­la             Ris­to Mäki

 9,0–13,9
Tor Spiik                    Mika Täh­kä­pää          Mir­ja Stolt
Ismo Aal­to­nen            Mark­ku Ahti              Nina Leiskola
Rei­ma Num­me­lin       Ken­neth Löfgren        Päi­vi Kaivola

14,0–18,4
Tapio Laak­so             Olli Kyr­ki                   Mar­jat­ta Lentiö
Han­nu Num­mi           Han­nu Ran­ta­sa­lo       Pir­jo Lehto
Jari Have­ri                 Kau­ko Kojo­nen          Min­na Allen

18,5–26,4
Han­nu Aro                  Pert­ti Jyrä­kos­ki          Sei­ja Vilén
Rai­mo Piis­pa­nen        Stig-Erik Herrgård     Anja Lehto
Isto Laak­so­nen           Kai Huja­nen              Tii­na Rinne-Kylänpää

26,4–36,0
Ani­ta Birstolin
Auli Piispanen
Irja Mattila

Jouk­kuei­den kapteenit

Tor Spiik
0400 939394
tor.spiik@icloud.com
HGCC

Päi­vi Kaivola
0503 362551
paivi.kaivola@pp.inet.fi
KGCN

Han­nu Rantasalo
0400 827743
rantasalo@netti.fi
ArGC