Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Raider Kuppi 2017

Raider Kuppi 2017

28.8.2017

Senio­rei­den Rai­der Kup­pi 2017 Har­jat­tu­las­sa 27.08.2017

Sää ja kent­tä hel­li mei­tä. Kent­tä oli huip­puun­sa viri­tet­ty ja aivan lois­ta­vas­sa kun­nos­sa. Kii­tos sii­tä kuu­luu kent­tä­hen­ki­lö­kun­nal­le. 36 senio­ria aste­li ken­täl­lem­me ja alkoi tais­tel­la pis­teis­tä. Vali­tet­ta­vas­ti koti­jouk­kue ei aivan yltä­nyt par­haa­seen viree­seen. Saim­me hyvää mai­net­ta ken­täs­tä ja sen kun­nos­ta ja var­mas­ti myös green­fee pelaa­jia. Minun kans­sa­pe­laa­ja­ni aina­kin uhka­si­vat tul­la vie­lä syk­syl­lä pelaamaan.

Kil­pai­lu­muo­to oli ensi alkuun haas­ta­van tun­tui­nen, mut­ta jokai­nen kehui las­ku­ta­paa ja piti sitä lop­pu­jen lopuk­si help­po­na. Tapah­tu­ma koko­nai­suu­des­saan + ruo­ka ja kent­tä sai hur­jat aplo­dit ja jokai­nen odot­taa innol­la ensi­vuo­den tapah­tu­maa, jon­ka jär­jes­tää Kultaranta.

Pis­te­las­kusys­tee­mi oli seu­raa­van­lai­nen. Jokai­sel­la reiäl­lä oli jaos­sa 9 pis­tet­tä. Jos A teki paa­rin, B bogin ja C tuplan sai A 5 pis­tet­tä, B 3 pis­tet­tä ja C 1 pis­teen, jos A ja B pela­si­vat tasan ja C huo­noi­ten meni pis­teet 4, 4 ja 1 ja päin­vas­toin 5, 2, 2. Jos kaik­ki pela­si tasan tuli kai­kil­le 3 pis­tet­tä. Se joka löi väy­läl­lä vähi­ten lyön­te­jä sai eni­ten pisteitä.

HGCC                         ArGC                      KGCN

Halo­nen Tuu­re  HGCC    SCR     SCR     5.1                                  54

Blom­qvist Ber­til       ArGC    SCR     SCR     4.9                                                               52

Kai­vo­la Jou­ni          KGCN    SCR     SCR     7.8                                                                                           56

Stolt Har­ri            HGCC    SCR     SCR     8.1                                    55

Leis­ko­la Esa           ArGC    SCR     SCR     7.1                                                                48

Mäki Ris­to             KGCN    SCR     SCR     7.1                                                                                              59

Spiik Tor              HGCC    SCR     SCR     10.9                                  56

Aal­to­nen Ismo          ArGC    SCR     SCR     10.7                                                            60

Num­me­lin Rei­ma         KGCN    SCR     SCR     12.0                                                                                  46

Täh­kä­pää Mika          HGCC    SCR     SCR     9.3                              57

Ahti Mark­ku            ArGC    SCR     SCR     12.1                                                               47

Löfgren Ken­neth        KGCN    SCR     SCR     12.6                                                                                     58

Stolt Mir­ja            HGCC    SCR     SCR     12.4                                  53

Leis­ko­la Nina          ArGC    SCR     SCR     14.5                                                             63

Kai­vo­la Päi­vi          KGCN    SCR     SCR     11.8                                                                                          46

Laak­so Tapio           HGCC    SCR     SCR     15.5                              56

Num­mi Han­nu            ArGC    SCR     SCR     16.4                                                         60

Have­ri Jari            KGCN    SCR     SCR     15.2                                                                                            46

Aro Han­nu              HGCC    SCR     SCR     18.6                                53

Piis­pa­nen Rai­mo        ArGC    SCR     SCR     20.4                                                         58

Laak­so­nen Isto         KGCN    SCR     SCR     22.4                                                                                       51

Jyrä­kos­ki Pert­ti       HGCC    SCR     SCR     19.2                               51

Herrgård Stig-Erik     ArGC    SCR     SCR     19.9                                                           61

Huja­nen Kai            KGCN    SCR     SCR     18.5 ! 50

Len­tiö Mar­jat­ta        HGCC    SCR     SCR     14.4                              56

Leh­to Pir­jo            ArGC    SCR     SCR     15.5                                                                57

Allén Min­na            KGCN    SCR     SCR     17.8                                                                                          49

Birs­to­lin Ani­ta        HGCC    SCR     SCR     31.5                                56

Piis­pa­nen Auli         ArGC    SCR     SCR     23.3                                                             70

Mat­ti­la Irja           KGCN    SCR     SCR     26.7                                                                                             36

Vilén Sei­ja            HGCC    SCR     SCR     25.5                                  56

Leh­to Anja             ArGC    SCR     SCR     18.9                                                               63

Rin­ne-Kylän­pää Tii­na   KGCN    SCR     SCR     22.3                                                                                 43

Kyr­ki Olli             HGCC    SCR     SCR     15.4                                    54

Ran­ta­sa­lo Han­nu        ArGC    SCR     SCR     15.9                                                         56

Kojo­nen Kau­ko          KGCN    SCR     SCR     14.7                                                                                      52

Yhteen­sä                                                                                               657                    695                      592