Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Osakkeenomistajien lounaisen-rannikko­alueen etukortit

Osakkeenomistajien lounaisen-rannikko­alueen etukortit

6.5.2017

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me osakkaat,

Osak­kee­no­mis­ta­jien Lou­nai­sen- Ran­nik­koa­lu­een etu­kor­tit ovat nou­det­ta­vis­sa cad­die­mas­te­ril­tam­me. Etu­kort­ti kos­kee nii­tä osak­kai­tam­me jot­ka pelaa­vat oman (yksi­tyis- tai yri­ty­so­mis­tuk­ses­sa ole­van) osak­keen­sa itsel­le nime­tyl­lä pelioi­keu­del­la. Kort­ti on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja sen kans­sa voi pela­ta kau­den 2017 aika­na kak­si kierrosta/ etu­kor­tis­sa muka­na ole­va kent­tä 30 € hintaa/ kierros.

Muka­na ole­vat ken­tät: Yyte­ri Golf, Uuden­kau­pun­gin Golf, Rau­ma Golf, Kan­kais­ten Golf, Aurin­ko Golf, Alas­ta­ro Golf, Loi­mi­jo­ki Golf, Nak­ki­la Golf, Arc­hi­pe­la­gia Golf, Wiu­ri­la Golf, Salo Golf, Meri-Tei­jo Golf ja luon­nol­li­ses­ti oma kent­täm­me Har­jat­tu­la. Etu­kort­tiin on ladat­tu peli­kier­rok­set etu­kä­teen ja pela­tut kier­rok­set veloi­te­taan kun­kin ken­tän cad­die­mas­te­rin toi­mis­tos­sa ole­val­la kor­tin­lu­ku­lait­teel­la. Ajan­va­rauk­set peli­kier­rok­sil­le jokai­sen ken­tän nor­maa­lien ajan­va­raus­sään­tö­jen mukaan. Kort­ti­kier­rok­sia on mah­dol­lis­ta pela­ta 2.5.- 25.6. ja 7.8. — 1.10. väli­se­nä aikana.

Käy­kää­pä lunas­ta­mas­sa omat kort­tin­ne ja sit­ten vain hyviä peli­kier­rok­sia alu­eem­me kentillä!

Golf­ter­vei­sin,
Har­jat­tu­la Golf Oy