Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naisten kesäkuun kk-peli ti 13.6.17

Naisten kesäkuun kk-peli ti 13.6.17

23.5.2017

Peli­muo­to: 9 rei­kää, pis­te­bo­gey (max. hcp 54)
Läh­döt:  klo 17.00 alkaen
Ilmoit­tau­du vii­meis­tään la 10.6.2017 Nex­Gol­fin tai cad­die­mas­te­rin kautta
Osal­lis­tu­mis­mak­su: 12 €, sisäl­tää ilta­pa­lan klubilla.
Tie­dus­te­lut ja ruo­ka-aine­ra­joit­teet Mar­ju­kal­le 10.6 men­nes­sä: marjukka.iitti(at)tili-vinkki.fi

Kisan jäl­keen kokoon­nu­taan klu­bil­le ilta­pa­lal­le ja pal­kin­to­jen jakoon. Samal­la kuu­let ajan­koh­tais­ta lady­golf ‑asi­aa. Jat­ke­taan myös kes­kus­te­lua ja ideoin­tia sii­tä, mihin vii­mek­si ide­ail­las­sa jäätiin.

Huom! Osal­lis­tu­jien kes­ken arvo­taan ilta­pa­lan yhtey­des­sä Hoi­to­la Woma­nin lahjakortti.
Kil­pai­lu­ka­len­te­ris­ta löy­dät myös lisä­tie­to­ja ja tapahtumakutsun.

Ter­ve­tu­loa!
Toi­vot­ta­vat: Eira ja Marjukka