Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Lyöntipelin ja reikäpelin säännöistä

Lyöntipelin ja reikäpelin säännöistä

11.6.2017

 

Tietty eroavuus on olemassa jo ennen itse ottelun alkamista:

Sääntö 7-1: Kentän kiertäminen ja sillä harjoittelu on sallittua samana päivänä, jona pelaajat pelaavat reikäpelikilpailun ottelunsa.
Rangaistukset: Rikkeistä, joista lyöntipelissä määrätään 2 lyönnin rangaistus, seuraa reikäpelissä pääsääntöisesti reiän menetys.

Poikkeukset:

Sääntö 11-4: Vastustaja voi niin halutessaan vaatia tiiauspaikan ulkopuolelta lyödyn avauslyönnin välittömästi mitätöidyksi ja uusittavaksi. Rangaistusta ei kuitenkaan seuraa.

Sääntö 19-5: Jäänteenä stymie – säännöstä on edelleen se, ettei reikäpelissä tule rangaistusta, jos viheriöllä putattaessa pallo osuu toiseen palloon.

Muita eroavaisuuksia:

Sääntö 6-8: Reikäpelissä pelaajat saattavat yhdessä päättää ottelunsa tilapäisestä keskeyttämisestä esim. huonon sään takia, jos tämä ei aiheuta koko kilpailun viivästymistä.

Sääntö 10-1: Reikäpelissä voi heti vaatia väärällä vuorolla tehdyn lyönnin uusittavaksi. Rangaistusta ei seuraa.

Sääntö 9 –2: Reikäpelissä pelaaja menettää reiän, jos hän ilmoittaa käyttämiensä lyöntien määrän väärin, eikä oikaise tietoa ennen vastustajansa seuraavaa lyöntiä.

Sääntö 15-2: Jos pelaaja pelaa väärä palloa muualla kuin esteessä, häviää hän aina reiän (esteessä väärää palloa pelaava ei saa rangaistusta, eikä sillä tehtyjä lyöntejä lasketa). Reikäpelissä ei ole mahdollisuutta uusia lyöntejä oikealla pallolla, mutta ei myöskään joudu suljetuksi kilpailuista, jos virhettä ei korjaa. ( Lyöntipelissä väärällä palolla pelaamisen oikaisu on tehtävä ennen seuraavan reiän avauslyöntiä tai poistumista kierroksen viimeiseltä viheriöltä.)

Sääntö 20-7: Jos pelaaja reikäpelissä pelaa palloa väärästä paikasta, menettää hän reiän (koskee tapauksia, joissa pallo on tiiauspaikan ulkopuolella pudotettu tai asetettu sääntöjen mukaisesti mutta väärään paikkaan). Tässäkään tapauksessa virheen korjaukseen ei anneta reikäpeleissä mahdollisuutta, eikä seurauksena ole kilpailusta sulkeminen.

Sääntö 19-3: Reikäpelissä pelaaja, jonka pallo osuu vastustajaan, hänen mailapoikaansa tai varusteisiinsa, saa halutessaan uusia lyöntinsä. Lyöntipelissä lyöntiä ei saa uusia.

Sääntö 2-3: Tasatilanteessa reikäpelissä voittajan selville saamiseksi playoff (jatkoreiät) on samaa täyttä kierrosta, joten ennen jatkoreikien pelaamista ei mailoja saa vaihtaa eikä rikkoontunutta mailaa saa korvata muussa tapauksessa kuin, jos se rikkoontunut normaalissa pelissä (katso sääntö 4-3). Pelaaja ei saa harjoitella kentällä tai harjoitusalueella, paitsi lähilyöntejä tai putteja säännön 7- 2 mukaisesti.
Lyöntipelissä playoff (jatkoreiät) on uusi kierros, ja mailoja saa vaihtaa vapaasti tai korvata, ja pelaaja saa harjoitella muualla paitsi itse kilpailukentällä (sääntö 7-1b).

Sääntö 2-4: Reikäpelissä on mahdollista antaa putti, luovuttaa reikä tai koko ottelu. Vastustaja ei voi kieltäytyä tästä, eikä tällaista ratkaisua voi perua.

Sääntö 2-5 ja 3-3: Kiistatapauksissa ei reikäpeli anna mahdollisuutta pelata reikätulosta toisella pallolla. Kiista on ratkaistava joko heti tai tapauksesta on tehtävä vastalause ennen kuin kukaan pelaajista jatkaa peliään seuraavalta tiiauspaikalta, tai mikäli kyseessä on ottelun viimeinen reikä, ennen kuin pelaajat ovat poistuneet viheriöltä. Vain tässä tapauksessa kilpailun toimikunta käsittelee vastalauseen.

Sääntö 18-3: Jos reikäpelissä muulloin kuin palloa etsittäessä vastustaja, tämän mailapoika tai varusteet koskettavat tai liikuttavat palloa muutoin kuin mitä säännöissä on sanottu, saa vastustaja yhden rangaistuslyönnin. Lyöntipelissä rangaistusta ei seuraa, jos kanssapelaaja koskettaa palloa vastaavalla tavalla. Molemmissa tapauksissa pallo on asetettava takaisin paikalleen.

Ken Chapman