Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Lasten golf- ja liikuntaleirit kesällä 2017

Lasten golf- ja liikuntaleirit kesällä 2017

21.3.2017

Harjattula Golf lasten golf- ja liikuntaleiri

Ajankohdat: 5.–9.6., 12.–16.6. ja 7.–11.8.

Lei­rit on tar­koi­tet­tu lajis­ta kiin­nos­tu­neil­le ja lajin jo aloit­ta­neil­le 6–13-vuotiaille. Ohjaa­ji­na Har­jat­tu­lan prot.

Lei­ri­päi­vä on klo 9 – 15.30.

Tar­vit­set vain sään­mu­kai­set ulko­lii­kun­ta­vaat­teet ja juo­ma­pul­lon. Muut väli­neet saat lai­nak­si kurs­sil­ta (myös omia saa käyttää).

Lei­rin lopuk­si on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa Green Card.

Hin­ta 185 €/hlö (sis. pai­dan, päi­vit­täi­sen ohjel­man, väli­neet, lou­nas ja väli­pa­la, vakuutukset)

Muis­ta ker­toa ilmoit­tau­tues­sa­si pai­dan koko.

Kysy lisää ja ilmoittaudu:
020 748 8832, 040 754 5106
juha.laukkanen@harjattula.fi