Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kutsu: Kuinka parannat peliäsi hyvällä ravinnolla?

Kutsu: Kuinka parannat peliäsi hyvällä ravinnolla?

30.1.2017

Tervetuloa hyvinvointi- ja ravintotapahtumaan!

Tapah­tu­ma on ilmai­nen ja 20 ensim­mäis­tä mah­tuu mukaan.

Paik­ka: Kah­vi­pis­te, Rau­han­ka­tu 10 b, Turku

Ajan­koh­dat:
Tors­tai­na 9.2. klo 18:30 – 20:00
Tors­tai­na 16.2. klo 18:30 – 20:00

  • Kuin­ka jak­sat pela­ta hyväl­lä ener­gia­ta­sol­la vie­lä työ­päi­vän jälkeen?
  • Miten voit säi­lyt­tää hyvän fokuk­sen pelaa­mal­la mon­ta kier­ros­ta usea­na päi­vä­nä peräkkäin?
  • Miten palau­dut nopeam­min pelikierroksista?
  • Miten voit vai­kut­taa immuuni­puolustus­järjestelmän toi­min­taan, jot­ta olet pelikunnossa?

Muka­na myös nais­ten Euroo­pan Tour pelaa­ja Kris­ta Bak­ker ja vuon­na 2016 Chal­len­ge Tou­ril­la pelan­nut Tee­mu Bak­ker sekä vie­raa­nam­me Hen­ri Rantanen.

Ilmoit­tau­tu­mi­set:
PGA Pro Kari Bakker
Puh. 0400–227246
karibakkergolf@gmail.com