Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kauden Päätös Scramble la 23.9.17 klo 10.00

Kauden Päätös Scramble la 23.9.17 klo 10.00

20.9.2017

Har­jat­tu­la Gol­fis­sa pela­taan la 23.9. Pää­tös Scramble ‑tapah­tu­ma. Kil­pai­luun mah­tuu mak­si­mis­saan 72 kak­si­hen­kis­tä jouk­kuet­ta. Kent­tä tulee lau­an­tai­na ole­maan täyn­nä eli yhteen­sä 144 pelaa­jaa. Saa­vut­han siis hyvis­sä ajoin aamul­la ennen kil­pai­lua vält­tääk­sem­me ruuh­kaa ilmoit­tau­tu­mi­ses­sa. Tasa­ra­hal­la mak­sat nopeas­ti kilpailumaksun.

HUOM! Yhteis­läh­tö on aikai­sem­mis­ta Pää­tös Scrambleis­ta poi­ke­ten jo klo 10.00.

Kil­pai­lu­mak­sut: junio­ri 15 €, aikui­nen 20 € ja vie­ras 40 €/pelaaja. Kil­pai­lu­mak­su sisäl­tää ruo­kai­lun kisan jälkeen.

Peli­muo­to: Scramble , lyöntipeli

Peli­ta­soi­tus: 1/4 jouk­ku­een yhteen­las­ke­tus­ta tasoi­tuk­ses­ta, mut­ta ei kui­ten­kaan suu­rem­pi kuin pie­nem­män peli­ta­soi­tuk­sen omaa­val­la pelaajalla.

Eri­kois­kil­pai­lut: Clo­sest to Pin / Lon­gest Drive

Kil­pai­lu­kut­sun löy­dät tääl­tä ja kil­pai­lu­ka­len­te­ris­ta. Kut­sus­sa on ker­rot­tu myös tar­kem­min scrambles­ta pelimuotona.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

HGCC ry.