Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

HGCC ry kevätkokouskutsu 28.4.2017

HGCC ry kevätkokouskutsu 28.4.2017

21.4.2017

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n sään­tö­mää­räi­nen var­si­nai­nen kevät­ko­kous, pide­tään per­jan­tai­na 28. huh­ti­kuu­ta 2017 alkaen klo 17:00 Paa­si­ki­vio­pis­tol­la Har­jat­tu­las­sa, osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, 20960, Turku.

Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään yhdis­tyk­sen sään­tö­jen 11 §:ssä mai­ni­tut ja kevät­ko­kouk­sel­le pää­tet­tä­väk­si mää­rä­tyt asiat.

Osal­lis­tu­mi­soi­keus kokouk­seen on yhdis­tyk­sen jäse­nil­le, jot­ka ovat mak­sa­neet jäsen­mak­sun­sa kokous­päi­vä­mää­rään mennessä.

Kokous­asia­kir­jat esi­tys­lis­ta ja tilin­pää­tös 2016 ovat tämän kut­sun liitteinä.

Ter­ve­tu­loa
HGCC ry. hallitus

https://harjattulagolf.fi/wp-content/uploads/2017/04/hgcc-ry-esityslista-kevatkokous-2017.pdf

https://harjattulagolf.fi/wp-content/uploads/2017/04/hgcc-ry-tilinpaatos-2016.pdf