Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattulan juniorit mukana FinnishGolf.com Openissa

Harjattulan juniorit mukana FinnishGolf.com Openissa

4.3.2017

Ensim­mäi­nen FinnishGolf.com Open hos­ted by Fuge Team Lau­ro pelat­tiin Lau­ro Gol­fis­sa Espan­jas­sa 23.–25.2.2017. Har­jat­tu­lan junio­reis­ta muka­na oli­vat Soh­vi Saa­ri­nen, Aaron Noro sekä Anton Noro.

Kil­pai­lu pelat­tiin vaih­te­le­vis­sa olo­suh­teis­sa ja ensim­mäi­sen päi­vän kil­pai­lu jou­dut­tiin kes­kyt­tä­mään voi­mak­kaan sateen ja ukko­sen vuok­si. Noin parin tun­nin tauon jäl­keen, kun sade oli lakan­nut ja gree­nit kui­vat­tu, pääs­tiin kisaa jat­ka­maan ja kier­ros saa­tiin pelat­tua loppuun.

Toi­nen ja kol­mas päi­vä saa­tiin pala­ta parem­mis­sa olo­suh­teis­sa pou­ta­sääs­sä ja aurin­gon paisteessa.Tyttöjen U21 sar­jas­sa suo­ma­lai­set nap­pa­si­vat kaik­ki kär­ki­si­jat. Soh­vi pela­si tasai­sen kil­pai­lun ja sijoit­tui lop­pu­tu­lok­sis­sa hie­nos­ti nel­jän­nek­si tulok­sel­la +27(243).

Soh­vi Saa­ri­nen (Kuva @FinnishGolf.com)

Tyt­tö­jen kisan voit­to meni Kul­lo Gol­fin Nico­la Fal­lil­le tulok­sel­la +11(227).

Soh­vi hie­nos­ti nel­jäs tyt­tö­jen U21 sar­jas­sa (Kuva @FinnishGolf.com)

Poi­kien U21 sar­jas­sa kär­ki­si­joi­tuk­set vaih­te­li­vat suo­ma­lais­ten ja espan­ja­lais­ten kes­ken. Lop­pu­tu­lok­sis­sa Anton sijoit­tui tiu­kan tais­te­lun jäl­keen vii­den­nel­le sijal­le toi­sek­si par­haa­na suo­ma­lai­se­na tulok­sel­la +13(229).

Anton Noro (Kuva @FinnishGolf.com)

Ensim­mäi­sen päi­vän rank­ka­sa­de sot­ki Aaro­nin peliä mut­ta peli para­ni kah­del­la vii­mei­sel­lä kierroksella.

Aaron Noro (Kuva @FinnishGolf.com)

Poi­kien sar­jan voit­to meni lopul­ta espan­ja­lai­sel­le Pablo Alon­so Rosa­dol­le tulok­sel­la +7(223).

Anton sijoit­tui vii­den­nek­si ja oli toi­sek­si paras suo­ma­lai­nen (Kuva @FinnishGolf.com)

FinnishGolf.com:n sivuil­ta http://www.finnishgolf.com löy­tyy kat­ta­va video- ja kuva­koos­te kisas­ta sekä link­ki tulok­siin. Kan­nat­taa käy­dä vilkaisemassa!

Junio­ri­toi­mi­kun­ta

Tom­mi Noro