Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattula Golf pelisäännöt (video)

Harjattula Golf pelisäännöt (video)

24.6.2017

Ker­ra­taan tur­val­li­seen pelaa­mi­seen liit­ty­viä sään­tö­jä, asi­aa lyön­ti­jäl­kien kor­jaa­mi­ses­ta, Pelaa­ja ensin ‑kyse­lyn tulos­ten toi­men­pi­tei­tä, ken­tän ylei­ses­tä siis­tey­des­tä ja tie­ten­kin peli­no­peu­des­ta Rea­dy Golf ‑peri­aa­tet­ta noudattaen.